Onderzoek

RIVM: honderden klachten over borstimplantaten

Bijna zevenhonderd vrouwen klagen over gezondheidsproblemen sinds ze siliconen borstimplantaten hebben laten inbrengen. Ze hebben pijn in de borst, chronische vermoeidheid en gewrichtsklachten, blijkt uit een inventarisatie van het RIVM onder 976 vrouwen. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de implantaten de klachten veroorzaken. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) had opdracht gegeven voor de inventarisatie. Daarvoor is vrouwen die borstimplantaten én gezondheidsklachten hebben gevraagd een vragenlijst in te vullen. Zo kon worden bekeken of de klachten ontstaan kunnen zijn door het implantaat. Volgens het RIVM dragen 200.000 Nederlandse vrouwen een implantaat. Van de geraadpleegde vrouwen gaven er 695 aan gezondheidsklachten te hebben ervaren na de ingreep. (NRC)