Het Stedelijk schond afspraken en ethische codes

Stedelijk Museum Amsterdam Voor de schenking die het Stedelijk Museum in Amsterdam vorig jaar kreeg, betaalde het 1,5 miljoen. Zonder verantwoording.

Kunnen communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, is een vereiste voor de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam.
Kunnen communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, is een vereiste voor de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. Foto Lex van Lieshout / ANP

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft verborgen gehouden dat het aan een schenker van een grote collectie kunstwerken 1,5 miljoen euro betaalt. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Het gaat om de Duitse verzamelaar Thomas Borgmann. Juni vorig jaar maakte het Stedelijk bekend 600 kunstwerken van hem cadeau te hebben gekregen. Het museum verzweeg, dat Borgmann een aankoop van zeven kunstwerken als voorwaarde voor de schenking had gesteld. In het openbare jaarverslag over 2016 stonden de aankopen evenmin vermeld.

De aankoop betreft zes schilderijen van de Duitse schilder Michael Krebber (à 125.000 euro) en een installatie van de Amerikaan Matt Mullican voor 750.000 euro. Opmerkelijk hoge bedragen, gezien de veilingresultaten van beide kunstenaars. Van Krebber is ooit één kunstwerk voor meer dan 125.000 euro verkocht. Het veilingrecord van Mullican bedraagt 32.000 euro. Volgens (oud-)stafleden lijdt het aankoopbeleid van het Stedelijk ernstig onder de aankoop.

Lees ook het achtergrondverhaal: Gratis kunst die stiekem toch 1,5 miljoen kost

Het Stedelijk maakte meer fouten in het openbare jaarverslag. Zo ontbraken bijvoorbeeld ook de nevenactiviteiten van Ruf. Op de lijst die zij vervolgens aan NRC overlegde, miste de naam van Michael Ringier, een Zwitserse uitgever die zij al twintig jaar kunstadviezen geeft. Na vragen van NRC paste het museum het jaarverslag aan.

Van Ringier, en van een andere private partij waaraan Ruf is verbonden, leende zij kunstwerken voor tentoonstellingen in het Stedelijk. Ook van twee leden van de raad van toezicht heeft het museum herhaaldelijk kunstwerken tentoongesteld.

Ethische voorschriften in de museumwereld schrijven voor dat afwijkingen van de regels gemeld en beargumenteerd dienen te worden in jaarverslagen. Dat heeft het Stedelijk bij de eerder genoemde bruiklenen niet gedaan. Amsterdams raadslid Marcel van den Heuvel (D66) is van mening dat het Stedelijk op diverse punten heeft gehandeld in strijd met de ethische code voor musea en in strijd met gemaakte afspraken met de gemeente. Hij gaat daarover volgende week vragen stellen aan het college van b&w.