Capgemini moet SVB 21 miljoen euro betalen na fiasco

De bouw van een nieuw betalingssysteem voor de SVB mislukte, wat de uitkeringsinstantie 43,7 miljoen kostte. Volgens een arbitragecommissie heeft Capgemini contractbreuk gepleegd.

Foto HH

Automatiseerder Capgemini moet uitkeringsinstantie SVB een vergoeding van ruim 21 miljoen euro betalen wegens een mislukt ict-project. Een arbitragecommissie heeft vrijdag bepaald dat het bedrijf contractbreuk heeft gepleegd en een wanprestatie heeft geleverd, melden goed ingevoerde bronnen aan NRC. Capgemini zou voor de SVB, die de uitbetaling van uitkeringen als de AOW en kinderbijslag verzorgt, een nieuw betalingssysteem bouwen. Dat mislukte, waarna het project in 2014 werd stopgezet. Het fiasco kostte de SVB 43,7 miljoen euro.

Lees ook: Geflopt ICT-project kostte Belastingdienst ruim 200 miljoen

De uitspraak van de arbitragecommissie is uniek. ICT-projecten bij de overheid komen vaak in grote problemen. De Belastingdienst, het UWV, Defensie, Justitie hebben allemaal voor honderden miljoenen aan niet of slecht functionerende ICT-projecten uitgegeven. Een van de belangrijkste oorzaken is dat overheidsinstellingen vaak slechte opdrachtgevers zijn, en leveranciers daar gebruik van maken. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat het Rijk met succes bij een van de grootste ICT-leveranciers compensatie voor de geleden schade heeft geclaimd.

Capgemini kreeg in 2006 de opdracht van de SVB om het zogenoemde multiregelingensysteem (MRS) te bouwen. Maar het systeem dat de leverancier met vier jaar vertraging bouwde, bleek achterhaald en niet goed te werken.

Toen het project in 2014 werd stopgezet, meldde de verantwoordelijke staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) de Tweede Kamer dat er een „groot verschil van inzicht is over de kwaliteit van de opgeleverde software tussen SVB en Capgemini”. De in India geschreven software bleek „onvolkomendheden te bevatten, en op sommige onderdelen complex en moeilijk onderhoudbaar te zijn.” Ook blijkt het systeem bij testen instabiel.

Lees ook: Capgemini vaakst betrokken bij te dure ICT-projecten van de overheid

De SVB bleef bijna tot het laatst toe geloof houden in een goede afloop, ondanks veertien onderzoeken naar de voortgang van het steeds vertraagde project, het verkleinen van de omvang – zo werden de automatisering van ouderenregelingen geschrapt – en het twee keer wisselen van het projectmanagement.

Naast de kosten die Capgemini in rekening bracht, had de SVB intern intussen naar eigen inschatting zo’n 40 miljoen euro aan interne kosten gemaakt om het systeem in te voeren. Sommige van de betaalsystemen die het oude systeem moest vervangen, stamden nog uit de jaren tachtig. Daarvoor moet vermoedelijk alsnog in de nabije toekomst een oplossing voor worden gevonden.