Stijging lonen blijft achter bij economische groei

Het tempo waarin de lonen stijgen is in 2017 nog geen moment boven het niveau van 2016 uitgekomen.

Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Hoewel de economie dit jaar naar verwachting flink groeit, profiteren werknemers daar voorlopig niet van. De cao-lonen stegen vorig kwartaal gemiddeld met 1,5 procent, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdagochtend bekend. Dat is fors lager dan de economische groei van 3,3 procent waar het Centraal Planbureau voor dit jaar op rekent.

De Nederlandse economie maakt een groeispurt door, maar de lonen stijgen niet mee. Hoe kan dat, vroeg economieredacteur Menno Tamminga zich af

Ook voorgaande kwartalen bleef de stijging van de cao-lonen ver onder dat niveau. Zowel in het eerste als in het tweede kwartaal noteerde het CBS een cijfer van 1,3 procent. Daarmee is de loonstijging nog geen moment boven het niveau van 2016 uitgekomen (1,6 procent), terwijl de economie toen minder hard groeide.

Loon leraren omlaag

Wel merkt het CBS dat de stijging per sector flink kan verschillen. Bij bedrijven in de landbouw en visserij gingen werknemers er vorig kwartaal 2,2 procent in loon op vooruit. Bij vervoer- en opslagbedrijven was dat 2 procent. In het onderwijs zagen werknemers hun lonen juist licht dalen, met gemiddeld 0,2 procent.

Neem je ook de stijging van de consumentenprijzen mee dan gaan werknemers er nauwelijks op vooruit. Producten en diensten werden vorig kwartaal namelijk gemiddeld 1,4 procent duurder, maakte het CBS eveneens donderdag bekend.

Werkgevers: lonen kunnen nog niet omhoog

Vakbonden willen nu dat ook personeel “meeprofiteert van de economische groei”. FNV, de grootste vakcentrale van Nederland, zet voor komend jaar daarom in op een loonstijging van 3,5 procent. In een toelichting zei arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha daar onlangs over:

“Het gaat economisch goed en de overgrote meerderheid van de bedrijven verdient goed geld, dat echter steeds minder terecht komt bij de mensen. Wij willen daarom een inhaalslag maken, zodat werkenden eerlijker meeprofiteren.”

Werkgevers zijn het daar niet mee eens. In een rondgang van NRC gaven veel van hen aan nog geen ruimte te hebben om het personeel flinke loonsverhogingen te geven. „Wij kunnen dit nog helemaal niet hebben. We kruipen nog maar net uit het dal omhoog”, vatte Jan Meerman, directeur van de branchevereniging voor de woon-, mode- en schoenenbranche, het samen.