RIVM: honderden klachten over borstimplantaten

Bijna zevenhonderd vrouwen hebben last van gezondheidsklachten en hebben borstimplantaten gehad. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of er een verband is.

Foto iStock

Bijna zevenhonderd vrouwen hebben te kampen met gezondheidsklachten nadat ze siliconen borstimplantaten lieten inbrengen. Zo hadden ze last van pijn in de borst, chronische vermoeidheid en gewrichtsklachten, zo blijkt uit een eerste inventarisatie van het RIVM onder 976 vrouwen. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de implantaten de oorzaak zijn van de klachten.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) - de opvolger van de Inspectie voor de Gezondheidszorg - had opdracht gegeven tot de inventarisatie. Daarvoor werden vrouwen gevraagd die borstimplantaten en al gezondheidsklachten hadden, opgeroepen om een vragenlijst in te vullen. Op die manier kon worden bekeken of de klachten ontstaan zouden kunnen zijn als gevolg van de plaatsing. In totaal zijn er volgens het RIVM 200.000 Nederlanders met een implantaat.

Van de geraadpleegde vrouwen gaven er 695 aan inderdaad gezondheidsklachten te hebben ervaren nadat ze de ingreep hadden ondergaan. Bij de rest was dat niet het geval. Een deel van de vrouwen heeft de klachten als een belemmering voor het dagelijks functioneren ervaren. Volgens het RIVM verbeterde bij de meeste geënquêteerden de gezondheidssituatie na verwijdering van de implantaten. Bij een deel verergerden deze echter ook weer. Daarnaast was er een deel van de vrouwen dat al klachten had voor zij implantaten kreeg.

Patronen lastig vast te stellen

De RIVM stelt dat het lastig is patronen vast te stellen uit de gegeven antwoorden. Zo kan het zijn dat er bij sommige klachten wel sprake is van correlatie maar is het de vraag of er causatie plaatsvindt, dus of de implantaten de veroorzaker zijn van de klachten. Zo vulden vrouwen met bepaalde chronische ziekten als allergieën vaker algemene klachten in. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) neemt daarom het advies over om extra onderzoek te laten verrichten.