Op zoek naar de liefde in Parijs

Redacteur Margot Poll signaleert welke boeken er ook nog zijn verschenen en kiest er steeds zes om kort te bespreken.

In zijn debuutroman Het leven in tijden van vrede vertelt de Italiaanse schrijver Francesco Peraro (1945) hoe de 69-jarige ingenieur Ivo Brandani terugblikt op zijn leven vanaf dat hij kind was, filosofie en bouwkunde studeerde en uiteindelijk ging werken bij een constructiebedrijf. Historische gebeurtenissen als overstromingen in de stad, studentenprotesten in Frankrijk en Italië, de naoorlogse stemming in West-Europa spelen op de achtergrond maar ook de decadente houding van de mensen in de jaren negentig die ‘het actieve denken lijken te hebben opgegeven’. Daarmee is het niet zozeer een historische roman maar eerder een psychologische roman van een man die zich een weg baant door het leven waarin zijn (vlieg)angsten, paniekaanvallen, hypo’s door een te lage bloedsuiker ook nog eens overwonnen moeten worden. Een struggle dus, die Peraro terugvoert naar de jeugd van zijn hoofdpersoon die als jongetje al werd opgezadeld met de woorden ‘onverbiddelijk’ en ‘Heervergeefme’ om maar niet in die gevreesde Hel (Inferno) terecht te komen.

Francesco Peraro: Het leven in tijden van vrede. Vertaald uit het Italiaans door Els van der Pluijm en Hilda Schraa. Wereldbibliotheek, 494 bl. € 22,99

Sophie in ’t Veld, sinds 2004 lid van het Europees Parlement voor D66 en sinds 2014 vicefractievoorzitter van de liberale ALDE-fractie (Europese liberaal/democratische alliantie), schreef een helder betoog over de voordelen van het lidmaatschap van de Europese Unie. In het voorwoord van Een Europees ID hamert de politica er op dat iedereen die roept het verlies van eigen cultuur en identiteit te vrezen, moet beseffen dat we eerst mee moeten bewegen met de wereld om ons heen om te kunnen vasthouden aan onze manier van leven. Het gegeven is gebaseerd, zo schrijft In ’t Veld, op een citaat uit de roman Il Gattopardo (De tijgerkat) van Giuseppe Tomaso di Lampedusa (1896-1957): ‘Als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles veranderen’. In zes overzichtelijke hoofdstukken hoopt In ’t Veld de lezer te overtuigen dat we ‘het kloppende hart van de Europese democratie’ niet mogen laten verzwakken.

Sophie in ’t Veld: Een Europees ID. Prometheus, 213 blz. € 19,99

Toen Marc Evers twee jaar oud was en zijn ontwikkeling leek stil te staan, kregen zijn ouders van een psychiater in Haarlem te horen dat hun zoon autistisch was, verstandelijk gehandicapt, nooit zou kunnen praten, nooit zelfstandig naar de wc zou kunnen en nooit tegen een voetbal zou kunnen aantrappen. De psychiater adviseert opname in een instelling. De ouders kunnen zich daar niet bij neerleggen en zoeken hun eigen pad om Marc te (laten) begeleiden. Schrijver en journalist Ivo van Woerden beschrijft zeer integer de lange weg die de ouders – en Marc – hebben afgelegd. Wanneer blijkt dat zwemmen een gunstig effect kan hebben op de hersenen, gaan de ouders van Marc daarvoor, met als resultaat dat hun zoon in 2012 medailles behaalde op de ‎Paralympische Spelen in Londen. Een verhaal over hoop en kracht en op je eigen intuïtie durven te vertrouwen.

Ivo van Woerden: The great Marc Evers. Querido Fosfor, 80 blz. € 9,99

Volgens hoogleraar rechtspsychologie Harald Merkelbach slaan we in een andere context de plank juist mis als we afgaan op onze intuïtie. Vooral in de rechtszaal mogen we niet leunen op die eigen eerste waarneming want in Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is, veelal bewerkte artikelen uit vakbladen, geeft Merkelbach in zeer heldere taal veel voorbeelden waarbij die onschuldig aandoende verdachte de boel voor de gek houdt. Vooral met de ‘opmars van het neurobewijs’ wordt de vloer aangeveegd. Artsen die met dure woorden en ingewikkelde hersendoorsnedes rechters proberen te overtuigen, zouden geweerd moeten worden uit de rechtszaal want: ‘strafrecht gaat over handelingen, over gedrag, over doen en laten. Niet over het brein dat handelingen tot stand brengt.’ Waarmee de rechtspsycholoog en getuige-deskundige wil zeggen: schoenmaker blijf bij uw leest.

Harald Merkelbach: Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is. Prometheus, 288 blz. € 19,99

Schrijfster Sophie van der Stap verwierf in 2006 bekendheid met haar indrukwekkende debuut Meisje met negen pruiken waarin ze de periode beschreef waarin zij als 21-jarige dealde met longkanker. Met die negen pruiken kon zij negen verschillende personen zijn. Haar nieuwe boek De mogelijkheid van jou is een liefdesroman met alle twijfels over wat liefde nu eigenlijk zou kunnen zijn. Maar ook, of nog steeds, de zoektocht naar een eigen identiteit in Parijs waar hoofdpersoon Laurence eenzaam langs terrassen fietst om te voelen ‘hoe al dit leven bij haar naar binnen sijpelt’ of op feestjes wanneer zij besluit toch weer een andere pose aan te nemen om te zien of anderen dan wèl naar haar kijken. In De mogelijkheid van jou draaien modeontwerpster Laurence en redacteur Laurent lange tijd om elkaar heen. Hij is zo verliefd dat hij zich moet inhouden haar niet ‘in zijn geheim in te lijven’. Dat geheim is niet alleen het hebben van talloze vriendinnen – zij kan er ook wat van – maar iets wat pas aan het einde van de roman onthuld wordt. Zij leven beiden met het verlangen zich te verliezen in de ander en dreigen daar aan onderdoor te gaan. Ondertussen beschrijft Van der Stap met verve het leven in Parijs met afspraken, cocktails, diners en ‘mensen en nog meer mensen (te veel mensen)’.

Sophie van der Stap: De mogelijkheid van jou . Prometheus, 207 blz. € 18,99

Misschien doe je iemands eigen stijl geen recht wanneer je zijn werk vergelijkt met andere tekenaars maar in het mooi vormgegeven Zoals het is van tekenaar en schrijver Floris Tilanus staan dertien indrukwekkende pentekeningen die niet ver af staan van Peter Vos of Peter van Straaten. In slechts enkele fragmenten vertelt Tilanus het verdrietige verhaal van professor Joachim Schwarz dat zich afspeelt in Berlijn. Hoe hij zich verhoudt tot de studenten, hoe hij probeert zijn kennis te delen en benieuwd is ‘naar de inspirerend onbezonnen inzichten van de jeugd’. De tekst is summier, des te groter het effect van de wijze waarop de puntschoenen, starre luchten, verlichte straten, kekke meisjes maar vooral de professor worden weergegeven. Alle ruimte voor weemoedige inleving en eigen fantasie.

Floris Tilanus: Zoals het is. Van Oorschot, 31 blz, € 16,50