Onderzoek

Veel meer bezoekers voor musea, steeds meer buitenlanders

Nederlandse musea hebben vorig jaar weer meer bezoekers ontvangen: 31,7 miljoen; 8,7 procent meer dan in 2015, aldus de Museumvereniging deze donderdag in een jaarlijks onderzoek onder 420 aangesloten musea. Veruit de meeste bezoekers kwamen uit Nederland, 71 procent. In vergelijking met voorgaande jaren gingen ze vaker naar musea voor natuurhistorie, volkenkunde en wetenschap. Tegelijk winnen buitenlandse bezoeken snel terrein: hun aantal steeg drie keer zo snel als het binnenlandse museumbezoek, een trend die al een aantal jaren aanhoudt. Vooral in Noord-Holland (Rijksmuseum, Van Gogh Museum) komen veel museumbezoekers uit het buitenland. Het aandeel bedraagt daar ongeveer 46 procent. Buitenlanders gaan vaker naar kunst- en geschiedenismusea. (NRC)