Verlof verlost skilerares niet van de Belastingdienst

Als je tijdens een onbetaald verlof seizoensarbeid in een ander EU-land verricht, ben je dan nog premieplichtig in Nederland?

Foto iStock

Werknemers in de Europese Unie betalen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in het EU-land waar ze werken, het zogenoemde werklandbeginsel. Als ze verschillende werkgevers in twee of meer EU-landen hebben, dan betalen ze deze afdrachten in het land waar ze wonen (woonlandbeginsel). Doel van deze Europese basisafspraak is om te voorkomen dat werknemers onder meerdere nationale regelingen vallen waaruit complicaties kunnen voortvloeien die hun vrije verkeer belemmeren.

Maar hoe zit het met werknemers die hun werk in hun woonland tijdelijk onderbreken om bij een werkgever in een ander EU-land in loondienst te treden? Daarover kreeg een Nederlandse werknemer ruzie met de Belastingdienst. Ze was met haar Nederlandse baas drie maanden onbetaald verlof overeengekomen in de winter van 2008-2009. Daarna keerde ze terug in haar oude functie. In de verlofperiode trad ze als skilerares in dienst van een Oostenrijkse firma. De Belastingdienst sloeg haar aan voor haar Oostenrijkse seizoenarbeid, de skilerares vocht dat aan. Hun conflict belandde bij de Hoge Raad, die het voorlegde aan het Hof van Justitie van de EU.

Het geschil spitste zich toe op de vraag of de skilerares gedurende haar verlofperiode verplicht verzekerd was op grond van de Nederlandse socialeverzekeringswetten en daardoor ook premieplichtig in Nederland was. Het Hof oordeelde vorige maand dat de skilerares moet worden beschouwd als iemand die in twee lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt te verrichten en dat derhalve gelet op het woonlandbeginsel de Nederlandse regels prevaleren. Haar werk in Nederland was weliswaar onderbroken, maar haar arbeidsovereenkomst was blijven voortbestaan.

ECLI:EU:C:2017:673