Schade Amsterdam door fraude blijkt fors hoger

Integriteit Ambtenaren die frauderen kostten de gemeente Amsterdam miljoenen. Tegelijk stegen de uitgaven voor extern onderzoek flink.

De raadzaal in het stadhuis van Amsterdam.
De raadzaal in het stadhuis van Amsterdam. Foto Koen van Weel / ANP

De gemeente Amsterdam heeft flink meer schade geleden door een frauderende wagenparkbeheerder in stadsdeel West dan tot nu toe bekend was. In plaats van de eerder gemelde 2,5 miljoen euro gaat het om ruim 4,3 miljoen euro.

De zaak zorgde er mede voor dat Amsterdam de afgelopen jaren de kosten van onderzoeken door ingehuurde integriteitsbureaus fors heeft zien stijgen. Dat blijkt uit informatie die NRC heeft verkregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

De ambtenaar was bij het stadsdeel verantwoordelijk voor de inkoop van auto’s. Hij liet via valse facturen geld overmaken voor nooit geleverde diensten. Het geld kwam terecht op zijn eigen rekening en die van zijn vriendin. Het stel gaf het geld uit aan onder meer auto’s, dure reisjes en juwelen. Tegen de man is in 2015 aangifte gedaan vanwege oplichting, valsheid in geschrifte en verduistering. Hij is daarnaast ontslagen, blijkt uit informatie die de gemeente aan NRC heeft verstrekt.

De fraudezaak in West is één van de 35 meldingen die Amsterdam tussen 2013 en 2016 onderzocht. In ten minste achttien gevallen is de fraude ook vastgesteld. Dat heeft uiteindelijk in zeventien zaken geleid tot aangifte bij de politie.

De exacte schade die de gemeente door de verschillende fraudes heeft geleden, is niet bekend. Wel wist Amsterdam tot nu toe ruim 143.000 euro te verhalen op de frauderende ambtenaren.

De gemeente Amsterdam kreeg de afgelopen jaren te maken met een aantal grote fraudezaken. Zo kwam in de zomer van 2016 aan het licht dat meerdere medewerkers van de afdeling Vastgoed jarenlang misbruik hadden gemaakt van hun positie. Zij lieten zich privé betalen door bedrijven die ze namens de gemeente inhuurden.

Daarnaast kreeg het hoofd van het team radicalisering en polarisatie onlangs strafontslag opgelegd omdat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling. Zij huurde een bekende in voor klussen.

Ofschoon de gemeente een eigen integriteitsbureau heeft, zijn de uitgaven aan externe onderzoeksbureaus de afgelopen jaren toegenomen. In 2012 betaalde Amsterdam daarvoor nog slechts 883 euro, in 2016 was dat al ruim 618.000 euro.

In een verklaring stelt de gemeente dat er door het grote aantal fraudezaken „behoefte was aan extra onderzoekscapaciteit en aan specialisten met digitale en financiële expertise”. Daarbovenop is de capaciteit van het Bureau Integriteit met twee arbeidsplaatsen uitgebreid.

In totaal kreeg Amsterdam tussen 2013 en 2016 372 meldingen van mogelijke integriteitsschendingen. Daarbij ging ook om onder meer 57 gevallen van diefstal en 28 corruptiezaken. In 114 gevallen werd daadwerkelijke schending geconstateerd.