Ontzet

Feest in Leiden

Foto Remco Koers

Feestelijk uitgedoste deelnemers aan de traditionele optocht lopen langs de Stadsgehoorzaal in de Breestraat tijdens de viering van Leidens Ontzet, dinsdag. De festiviteiten horen bij de herdenking van 3 oktober 1574, toen watergeuzen de Spanjaarden verdreven die de stad in de Tachtigjarige Oorlog belegerden. Bij de viering van het Ontzet, waarvan de organisatie sinds 1886 berust bij de 3 October Vereeniging, eten inwoners gratis haring met wittebrood bij de Waag, hun verstrekt door het gemeentebestuur. Een andere traditie is dat Leiden op 3 oktober hutspot met klapstuk eet, een verwijzing naar het voedsel dat de uitgehongerde stadsbewoners vonden toen de Spanjaarden waren verdreven. Aan het dappere verzet van de Leidenaren hield de stad in 1575 een universiteit over.