Meer nieuwe agenten met migratieachtergrond

Politie

Een kwart van de zevenhonderd aspirant-agenten op de Politieacademie heeft dit jaar een migratieachtergrond. Dat is twee keer zoveel als in 2015. Een politiewoordvoerder bevestigt berichtgeving daarover van de Volkskrant.

Korpschef Erik Akerboom maakte van diversiteit een prioriteit nadat eerder dit jaar vanuit de politie werd gewaarschuwd voor een gebrek aan etnische diversiteit. Eind 2018 moet 25 procent van de nieuwe agenten een migratieachtergrond hebben, is een van de doelstellingen. Op dit moment heeft 7 procent van de politiemedewerkers een migratieachtergrond.

Peter Slort, portefeuillehouder diversiteit bij de Nationale Politie, zegt in de Volkskrant dat de stijging vooral te danken is aan wervingscampagnes op sociale media. Zo is samengewerkt met niet-westerse vloggers die soms een bereik hebben van honderdduizenden jonge volgers. Eind dit jaar vindt de definitieve telling plaats. Het percentage rekruten met een migratieachtergrond kan nog iets hoger of lager uitvallen.

Slort is in december vorig jaar door Akerboom aangesteld om zich volledig te focussen op het diversiteitsbeleid binnen de politie. Agenten met een migratieachtergrond hebben competenties die witte politieambtenaren volgens Slort missen, zoals taal- en cultuurkennis en een ander netwerk.

Binnen de politie bestaat de vrees dat bij te snelle werving van agenten met een migratieachtergrond de kwaliteit onder druk komt te staan. Politievakbond ACP maakt zich zorgen over positieve discriminatie. (NRC)