Brieven

Homeopathie werkt wel

Wetenschap

Homeopathie werkt wel

Nu zeggen onderzoekers van EASAC, een raad van nationale wetenschappelijke kennisinstituten, weer dat homeopathische medicijnen niet langer als medisch product zouden mogen worden aangemerkt, omdat onvoldoende vaststaat dat ze echt werken. (Homeopathie-middelen niet langer vergoeden, 21/9).

Als er gezegd wordt „er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat homeopathie werkt”, weet dan dat dit een leugen is. Homeopathie werkt wel degelijk, en dat is zelfs wetenschappelijk bewezen. Zelf hebben we een overtuigend dubbelblind onderzoek gedaan naar het voorkómen van diarree bij biggen.

Het idee dat homeopathie alleen werkt als je erin gelooft, is onzin. Als dierenarts, gespecialiseerd in homeopathie, behandel ik dagelijks honden, katten en paarden, vaak met al jarenlange, zogenaamd ongeneeslijke klachten. Als die binnen een week gaan opknappen, is dat dan geloof van het paard in homeopathie? Of geloof van de eigenaar, die ziet dat zijn kreupele paard plots weer goed loopt? Geloof van de dierenarts, die op de röntgenfoto ziet dat de artrose verdwijnt?

Met veehouders werken we hard om het gebruik van antibiotica terug te dringen. Door homeopathische middelen te gebruiken, lukt het een aantal veehouders om antibioticumvrij te werken. Dat is enorm belangrijk, omdat we steeds meer problemen krijgen met antibioticumresistentie.


dierenarts en onderzoeker, gespecialiseerd in homeopathie

Nieuwe luchthaven?

Niet in de Flevopolder!

Hoogleraar grootstedelijke vraagstukken Zef Hemel pleit voor een nieuwe luchthaven in de Flevopolder, om vervolgens delen van Schiphol naar die nieuwe luchthaven over te hevelen. (Verplaats Schiphol naar de Flevopolder, 20/9) Een paar opmerkingen over zijn betoog. Groei is niet onvermijdelijk, groei is een keuze. Dat Schiphol nu „tot de grootste en snelst groeiende luchthavens van Europa behoort” en aan zijn groeiplafond zit, betekent dus dat de grens is bereikt. Het is mooi geweest. Dat „het luchtruim boven de noordelijke Randstad propvol zit”, is geen reden om elders een luchtruim in luchtkrapte om te zetten.

„Voor Amsterdam levert Schiphol, afgezien van werkgelegenheid, vooral hinder op”, schrijft Hemel. En vervolgens wordt voor Zwolle, Harderwijk en het noorden des lands vooral het profijt van nieuwe werkgelegenheid als argument gehanteerd om een Airport City in de Flevopolder aan te prijzen! Waar is de hinder opeens gebleven?

Ten slotte wordt „een regionale autoriteit” als ontwikkelingsleider voorgesteld. Voortaan zullen autocraten en technocraten het leven bepalen. Zij bedreigen een leven in rust en vrede, leven dicht bij de natuur, dicht bij de aarde. Alsjeblieft geen hinder vanuit de lucht en de hemel. Genoeg is genoeg!

Correcties/aanvullingen

Rolling Stones

In Dáárom moet je toch naar de Rolling Stones (Cultureel Supplement, 28/9, p. C4-5) is sprake van Andy Warhols fameuze Stones-logo met de uitgestoken tong. Dit logo is ontworpen door John Pasche.

Vergeten krijgers

In de recensie De vergeten soldaten en hun geschiedenis (Film, 27/9, p. 8), over de documentaire De vergeten krijgers, is sprake van „Indonesische militairen die aan Nederlandse kant vochten tijdens de Tweede Wereldoorlog”. Het gaat om Nederlandse KNIL-militairen die dwangarbeider waren aan de Birmaspoorweg. Verder was de hoofdpersoon in de film, Daniël Cordus, omschreven als „een van de laatste overlevende Indo-Afrikanen die aan de Birmaspoorweg werkten”. Cordus is de laatste overlevende. Bovendien zou hij zich inzetten voor „erkenning van de KNIL-militairen”. Dit moet zijn „erkenning voor de Indo-Afrikaanse KNIL-militairen”.

Gasvondst

In Grootste gasvondst in jaren boven Schiermonnikoog (28/9, p. E2) is het bedrijf dat de boring verrichtte Hansa Hydrochemicals genoemd. Dat moet Hansa Hydrocarbons zijn. In het bijgaande kaartje wordt melding gemaakt van een vondst van 60 miljard m3. Het is 5 à 10 miljard m3, zoals ook in het stuk staat. Ook staat in het kaartje foutief dat er vijf onderzochte gebieden zijn. Alleen Ruby is onderzocht.