Brieven

Verplicht museumbezoek

Laat scholen zelf een museum kiezen

Uit de formatieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is een nieuwtje naar buiten gekomen; voortaan moeten alle schoolkinderen naar De Nachtwacht. Nooit eerder werden scholen verplicht iets aan cultuur te doen. Iedere school mocht het zelf weten. Dat leidde ertoe dat de ene school enorm veel diverse culturele activiteiten organiseerde, terwijl de andere helemaal niets op dat gebied ondernam.

Dat is nu eenmaal zo in Nederland, zeiden ze bij het ministerie, als er naar werd gevraagd. Wij hebben geen nationaal curriculum.

Nu komt de aap uit de mouw. Het kan dus wel, scholen tot iets verplichten – maar alleen als dat politiek gezien uitkomt. De nieuwe rechtse coalitie beziet cultuur als instrument van nationale trots en identiteit. Dat is een wel erg schrale visie op wat cultuur voor kinderen kan betekenen.

Het Rijksmuseum is een prachtig museum, zeker, maar er zijn zoveel andere prachtige musea die minstens zo aantrekkelijk zijn voor kinderen. Een minder exclusieve aanwijzing, door bijvoorbeeld ‘museumbezoek’ een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma te maken, zou scholen de gelegenheid geven zelf keuzes te maken.

En als je al zo’n pepernoot wilt uitdelen, had een bezoek aan de nieuwe canonopstelling van het Openluchtmuseum in Arnhem dan niet meer voor de hand gelegen? De geschiedenis van ons land in een doordachte notendop van kunst en geschiedenis.