Mobiele verkopers

Verbod op straatverkoop

Straatventers, colporteurs en andere verkopers zonder vergunning mogen vanaf 1 november niet meer opereren op De (Korte) Lijnbaan, het Binnenwegplein, de Hoogstraat en de toegangen naar de Koopgoot. De winkelpassage is al verboden gebied want privéterrein. Het verbod volgt op klachten van winkeliers over onvrede onder het winkelend publiek over de mobiele verkopers.