Horeca

Meer handhaving terras

Stadsdeel Centrum is deze zomer vaker opgetreden tegen ‘terrasoverlast’. Tijdens de zomermaanden werd honderd keer ingegrepen, wanneer bijvoorbeeld tafeltjes en stoeltjes buiten het toegestane gebied stonden of als zonder vergunning buiten werd gedronken. Vorig jaar werd 44 maal ingegrepen. Overtreding van de regels voor teraasen kan leiden tot intrekken van de vergunning.