‘Nieuwe website voor pgb’s vertraagd door stelselmatige tegenwerking’

Zorgverzekeraar DSW bouwt aan een gebruiksvriendelijker systeem voor de toekenning van pgb’s. Maar volgens directeur Chris Oomen wordt DSW aan alle kanten tegengewerkt.

Tienduizenden patiënten worstelen met de administratieve rompslomp rond hun pgb. Een gebruikersvriendelijke website die hen daarbij moest helpen is vertraagd.
Tienduizenden patiënten worstelen met de administratieve rompslomp rond hun pgb. Een gebruikersvriendelijke website die hen daarbij moest helpen is vertraagd. Foto Getty Images / Rich Legg

De gebruiksvriendelijke website waar pgb-houders al jaren om vragen wordt getorpedeerd door tegenwerking van gemeenten, uitkeringsinstantie SVB en het ministerie van Volksgezondheid, die meer met zichzelf bezig zijn dan met de belangen van betrokken burgers.

Dat zegt Chris Oomen, directeur van zorgverzekeraar DSW in een interview met NRC. DSW bouwt de nieuwe website, met instemming van de verantwoordelijke staatssecretaris Martin van Rijn, de SVB én de gemeenten.

Eerder meldde NRC al dat de site vertraging zou oplopen. Nu licht Oomen toe wat volgens hem daarvan de oorzaak is. De site had al lang online kunnen zijn, maar volgens Oomen verliezen alle betrokken overheidspartijen zich in „kafkaëske discussies”, zijn ze vooral met zichzelf bezig, en hebben ze geen enkel oog voor de belangen van pgb-houders, die al jaren om een betere website vragen. Het proces is een „nachtmerrie”, aldus Oomen. „Zo kan het niet langer.”

Lees het hele interview: ‘Gezeur en getreuzel, niemand denkt aan de pgb’er’

Mensen die langdurig professionele hulp of verzorging nodig hebben, kunnen bij gemeenten of zorgverzekeraars een pgb aanvragen. Hiermee kunnen ze hun zorg zelf regelen. Vroeger kregen ze dat geld zelf, maar per 1 januari 2015 ging de Sociale Verzekeringsbank (SVB) namens 150.000 patiënten geld uitbetalen aan zorgverleners, om fraude tegen te gaan.

Voortdurende strijd tussen gemeenten, zorgverzekeraars en de SVB, waarbij het ministerie niet ingreep, beheerste de voorbereiding van deze majeure stelselwijziging. Bij de invoering ontstond enorme chaos. Patiënten werden nauwelijks voorbereid op de veel ingewikkeldere procedure en hadden geen idee wat ze moesten doen. Zorgverleners kregen niet uitbetaald.

Van Rijn overleefde moties van wantrouwen en beloofde hard te werken aan een gebruikersvriendelijker pgb, vooral door een betere site te realiseren. Na langdurige onenigheid over wie de nieuwe site voor pgb-gebruikers zou bouwen, bood zorgverzekeraar DSW aan het op kosten van de verzekeraars te doen.

De site is technisch gesproken volgens Oomen bijna af. Maar volgens Oomen doen de SVB en de gemeenten niets om hem ook gebruiksklaar te maken. Wel blijven ze steeds nieuwe eisen stellen, en problemen opwerpen. De site die DSW bouwt, moet communiceren met de automatiseringssystemen van gemeenten en SVB. Hun medewerking is dus cruciaal voor het succes. Oomen neemt het de ambtenaren van Van Rijn kwalijk dat ze niets doen om de zaak bij te sturen.

Kijken: zo ingewikkeld is het om een pgb aan te vragen

Afgelopen woensdag meldde de VNG al dat het niet meer deelneemt aan bijeenkomsten waar besluiten worden genomen over de werking van de site. De gemeenten klagen dat de site die DSW bouwt niet aansluit op „gemeentelijke werkprocessen”.

Een woordvoerder van Van Rijn gaat niet in op de specifieke kritiek van DSW. Wel laat hij weten dat de staatssecretaris het ongeduld van DSW „begrijpt”, maar dat „zorgvuldigheid boven snelheid” gaat. De huidige systemen zijn gelukkig stabiel, aldus de woordvoerder.

Ook SVB gaat niet in op de kritiek, maar laat weten dat het „intensief samenwerkt” met andere partijen, dat er „veel werk moet worden verzet voor een goed systeem” en dat een zorgvuldige aanpak belangrijk is.

Een voorlichter zegt dat VNG „geen welles-nietes spelletje wil spelen”, maar wel degelijk opkomt voor het belang van budgethouders. Dat gemeenten maanden na de start van de bouw nog allerlei nieuwe eisen aan de site stelden is volgens de voorlichter onjuist: „Het zijn geen extra eisen, maar een nadere invulling van de eisen.” De vijf maanden om tot die invulling te komen „waren blijkbaar nodig”, zegt de VNG-voorlichter. Dat DSW eerder begon te bouwen aan de site was „op eigen risico”. Volgens de voorlichter was de VNG overigens ook alleen „zijdelings betrokken” bij de ontwikkeling van de site.

Een voorlichter van de Sociale Verzekeringsbank zegt dat de kritiek op de gebruiksonvriendelijkheid van haar site onjuist is. Er wordt „intensief samenwerkt” en een „zorgvuldige aanpak” is juist voor de gebruiker belangrijk.