Toezicht Financiën op DNB schiet tekort

De Algemene Rekenkamer stelt verder dat het nog regelmatig tegen belemmeringen aanloopt bij het controleren van bankentoezicht.

Gebouw van de Nederlandse Bank in Amsterdam.
Gebouw van de Nederlandse Bank in Amsterdam. Foto Lex van Lieshout / ANP

Het ministerie van Financiën heeft de afgelopen zes jaar tekortgeschoten in haar rol als toezichthouder op De Nederlandsche Bank (DNB). Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport dat woensdagavond werd gepubliceerd.

Financiën is verantwoordelijk voor de controle op hoe DNB het bankentoezicht uitvoert, maar gaf de centrale bank de afgelopen jaren te veel ruimte. Zo zijn er tussen 2011 en 2016 op het ministerie nooit plannen gemaakt over hoe de minister toezicht wil blijven houden op DNB. De Rekenkamer wil dat dit jaarlijks gaat gebeuren.

Een ander probleem is dat het nooit schriftelijk is vastgelegd hoe de informatievoorziening tussen DNB en het ministerie van Financiën moet lopen, wat voor de Rekenkamer problemen oplevert bij de controle.

Nog altijd geen crisisprotocol

Ook bij het toezicht van DNB plaatst de Rekenkamer kanttekeningen. Hoewel de onderzoekers te spreken zijn over het strenge en intensieve beleid bij controle op middelgrote en kleinere banken, is het nog niet altijd duidelijk hoe de kapitaaleisen voor de banken tot stand komen. Hierbij komt dat er tien jaar na het uitbreken van de crisis nog altijd geen draaiboek ligt voor als het opnieuw misgaat.

Sinds 2012 valt het toezicht op banken die in meerdere landen actief zijn onder de Europese Centrale Bank (ECB). Door de invoering van dit gemeenschappelijke toezichtmechanisme lopen de rekenkamers vaak tegen belemmeringen aan, bij het controleren van bankentoezicht. Hierdoor is het volgens de Algemene Rekenkamer geen goed zicht op de manier waarop Europese grootbanken worden gecontroleerd.

Controle op middelgrote en kleine banken blijft bij nationale toezichthouders als DNB. In 2015 startten vijf Europese rekenkamers, waaronder die van Nederland, een onderzoek naar hoe het werk van de toezichthouders is geregeld.