SCP-onderzoek

Nederlander bezorgd over zorg, positief over economie

Volgens de Nederlandse burger moet het nieuwe kabinet vooral aan de slag met gezondheidszorg, immigratie en inkomensverschillen. Dat staat in Burgerperspectieven, ondetrzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag uitbrengt. De meeste zorg van Nederlanders gaat uit naar de gezondheidszorg, met name die voor ouderen. Nederlanders zijn ook optimistisch. Vergeleken met andere Europeanen is er veel vertrouwen in de eigen toekomst en die van het land. 80 procent geeft de Nederlandse economie een voldoende. Daarmee is het optimisme terug op het niveau van voor de crisis van 2008. (NRC)