Rekenkamer

Financiën hield te weinig toezicht op Nederlandsche Bank

Het ministerie van Financiën schoot de laatste zes jaar tekort in haar rol als toezichthouder op De Nederlandsche Bank (DNB). Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport. Financiën moet controleren hoe DNB het bankentoezicht uitvoert, maar gaf de centrale bank te veel ruimte. Zo zijn er tussen 2011 en 2016 nooit plannen gemaakt over hoe de minister toezicht houdt op DNB. De Rekenkamer wil dat dit jaarlijks gebeurt. Een ander probleem is dat het nooit schriftelijk is vastgelegd hoe de informatievoorziening tussen DNB en het ministerie van Financiën moet lopen, wat voor de Rekenkamer problemen oplevert bij de controle. Sinds 2012 valt het toezicht op internationale banken onder de Europese Centrale Bank. Controle op middelgrote en kleine banken is een taak van nationale toezichthouders als DNB. (NRC)