Nederlandse krijgt voorrang bij abortuskliniek

Door faillissementen en reorganisaties van de Casa-klinieken zijn er wachtlijsten ontstaan.

Foto Lex van Lieshout/ ANP

In verband met de capaciteitsproblemen bij abortusklinieken moeten Nederlandse vrouwen die een zwangerschap voortijdig willen beëindigen, tijdelijk voorrang krijgen boven vrouwen uit het buitenland. Dat schrijft demissionair minister Schippers van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Door het gedeeltelijke faillissement en reorganisatie van de Casa-klinieken, waar de helft van de 31.000 abortussen jaarlijks wordt uitgevoerd, zijn er wachtlijsten ontstaan. Demissionair minister Schippers heeft in gesprekken met de abortusklinieken daarom aanbevolen dat Nederlandse verzekerden in dat geval voorrang moeten krijgen boven niet in Nederland verzekerde vrouwen.

De Casa-klinieken zijn in de problemen gekomen sinds de koepelorganisatie eerder deze maand bankroet ging. Omdat bij de Nederlandse Zorgautoriteit meldingen zijn binnengekomen van onregelmatigheden bij de zorgverlening en het toepassen van een subsidieregeling, heeft Schippers ook besloten tot een uitgebreid onderzoek door het ministerie.

Zwaardere sedatie levert geld op

Al eerder bleek uit onderzoek dat de klinieken onterecht te veel subsidies hebben geclaimd in 2014. Zo werd onder meer gesjoemeld met het aantal uitgevoerde zwaardere narcoses. Voor zwaardere sedaties geldt een aanvullend tarief. De minister wil nu ook onderzoek laten verrichten naar declaraties voor 2015.

Een en ander zou ook kunnen komen door verschil in interpretatie van de richtlijnen over sedatie volgens de subsidieregeling en die van de veldnormen. De minister vindt dit ‘uiterst kwalijk’ en heeft nu met de beroepsgroepen afgesproken dat ze de komende weken gaan praten om tot een eenduidige norm te komen.

Schippers verzekert dat vrouwen die hun zwangerschap willen afbreken na het bankroet van CASA niet hoeven te vrezen voor een dichte deur. Andere klinieken waarschuwden eerder de extra patiënten maar met moeite op te kunnen vangen.