Brieven

Minister van Klimaat

Klimaatbeleid moet zich niet alleen richten op energie

Foto iStock

In Nederland is het klimaatdebat vrijwel geheel gereduceerd tot een energiedebat, waarbij het dan gaat om het terugdringen van de broeikasgasemissies. De taak die aan een klimaatminister in de NRC van 22 september wordt gegeven ligt dan ook vrijwel uitsluitend op energiegebied. Nu is energie natuurlijk van groot belang voor de staat van het klimaat. Maar, hoe nodig ook, energiebeleid verandert het klimaat pas op termijn. Er zit reeds te veel CO2 in de atmosfeer.

Daarom moet in het klimaatbeleid ook prioriteit gegeven worden aan het opvangen van deze effecten en aan de mogelijkheden om CO2 uit de atmosfeer te halen: koeling in plaats van opwarming. Het zijn de grote ecosystemen als tropische bossen, mangroven, dras- en graslanden die dit doen, en wel nú!

In een waarlijk effectief klimaatbeleid hoort dit er dus even goed bij als de energieportefeuille. Laat energie bij de minister van Economische Zaken, inclusief landbouw. En herstel het vermogen van het ministerie dat zich met wereldwijde zaken als behoud en herstel van genoemde ecosystemen dient bezig te houden, Buitenlandse Zaken, om dat na jaren van afbraak wederom naar behoren te doen. Mede gezien de effecten van hitte en droogte op migratie, is de actieve coördinatie van het klimaatbeleid zoals hier bedoeld Chefsache.