Grootste gasvondst in jaren boven Schiermonnikoog

Het Britse gas-exploratiebedrijf Hansa Hydrocarbons deed de vondst. In het gebied is mogelijk nog meer gas te vinden.

Productieplatform voor de winning van aardgas ten noord-oosten van Ameland.
Productieplatform voor de winning van aardgas ten noord-oosten van Ameland. Foto Peter Hilz

In het Nederlandse deel van de Noordzee is de grootste gasvondst sinds jaren gedaan. De vondst, 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog, is bekendgemaakt door het Britse gas-exploratiebedrijf Hansa Hydrocarbons.

Analisten die het vak kennen, schatten de hoeveelheid winbaar gas op circa 5 à 10 miljard m3. Hansa wil zelf alleen kwijt dat het om „een belangrijke hoeveelheid” gaat. „We zijn heel blij”, aldus directeur John Martin.

Zandlaag

Door de gasvondst groeit de Nederlandse aardgasvoorraad met minder dan 1 procent, maar toch is de vondst opvallend. Er is op Nederlands grondgebied in de afgelopen jaren nooit meer dan 5 miljard m3 per jaar gevonden. De meeste huidige Nederlandse gasvondsten in zee hebben een volume van 0,5 tot 1 miljard m3.

Bovendien gaat het om een vondst in een zandlaag die niet eerder met moderne technieken onderzocht is. Er bestaat de mogelijkheid dat er in de laag die Hansa nu onderzoekt, meer gas kan worden gevonden. De totale hoeveelheid wordt ruwweg geschat op 50 à 60 miljard m3.

„Het zou de grootste gasvondst voor Nederland in de laatste 25 jaar kunnen zijn”, aldus olie- en gasexpert Jilles van den Beukel, vroeger verbonden aan Shell. „Dat getal is zeker niet bewezen”, reageert directeur Martin van Hansa.

Meer proefboringen gepland

Hansa deed tussen mei en augustus twee proefboringen, samen met het staatsbedrijf Energie Beheer Nederland en het bedrijf Oranje-Nassau Energie. Het team zoekt naar gas in het zogeheten GEms-gebied in de Nederlandse Noordzee, een gebied van ongeveer 20 bij 20 kilometer. Er zijn vier onderzoeksgebieden binnen GEms, en nog een nabijgelegen vijfde op Duits grondgebied.

In het eerste ervan is nu gas aangetroffen. Dat maakt de kans groter dat het uitgestrektere GEms-gebied inderdaad een groot volume aardgas bevat. Er wordt nu een proefboring in een ander deelgebied gepland, om dat te onderzoeken.

Gaswinning loopt al jaren terug

„Dit doet de belangstelling voor exploratie naar gas in Nederland mogelijk weer herleven’, reageert Van den Beukel. „Het leek er op dat het met de exploratie naar nieuwe gasvelden in Nederland vrijwel was afgelopen. Sommige van de grote operators hebben hun exploratie-activiteiten sterk verminderd.”

De totale nationale gasvoorraad bedraagt 940 miljard m3, waarvan ongeveer 70 procent in het Groningen-gasveld zit. Nederland is sinds jaar en dag exporteur van gas, maar de gasvoorraad en de jaarlijkse gaswinning zijn de afgelopen jaren sterk afgenomen.

Al over vier jaar, in het snelste scenario, zou Nederland importeur van aardgas kunnen worden, rapporteerde TNO vorige maand. De Nederlandse gasvoorraad is de afgelopen twintig jaar gehalveerd, en sinds enkele jaren is ook de winning sterk teruggelopen.

Lees ook: Nederland moet mogelijk al over vier jaar aardgas importeren

Nederland heeft ieder jaar zo’n 45 miljard m3 gas nodig, en won in 2016 ongeveer 48 miljard m3. Ongeveer de helft daarvan komt uit het Groningen-gasveld. Die winning is teruggeschroefd na de aardbeving in 2012. Behalve uit het Groningen-gasveld wordt gas gewonnen uit ongeveer 250 kleinere velden, waarvan er 150 op zee liggen.