Gezondheidsraad wil vaccin tegen rotavirus

Vooral bij jonge kinderen kan het rotavirus leiden tot levensbedreigende uitdrogingsverschijnselen. Zo’n vijf tot zeven kinderen per jaar overlijden aan de infectie.

Het rotavirusvaccin kan via druppels in de mond aan kinderen worden toegediend.
Het rotavirusvaccin kan via druppels in de mond aan kinderen worden toegediend. Foto Istock

De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS in een woensdag verschenen rapport om kleine kinderen voortaan te vaccineren tegen het rotavirus. Het virus is zeer besmettelijk en veroorzaakt braken en diarree. Vooral bij jonge kinderen leidt dat al snel tot levensbedreigende uitdrogingsverschijnselen. Naar schatting vijf tot zeven kinderen per jaar overlijden aan een rotavirusinfectie.

Daarmee is de ‘ziektelast’ van deze virusinfectie aanzienlijk, stelt de raad vast. Jaarlijks gaat het om 2.589 tot 4.707 ziekenhuisopnames bij kinderen tot 5 jaar. De sterfte treft vooral kinderen die te vroeg geboren zijn, een laag geboortegewicht hebben of een ernstige aangeboren afwijking.

De Gezondheidsraad adviseert om in ieder geval kinderen uit deze risicogroep het druppelvaccin tegen rotavirus te geven. Daarmee zullen volgens berekeningen enkele honderden kinderen minder in het ziekenhuis belanden. Maar belangrijker is, dat dit ook het grootste deel van de sterfte door rotavirus zal voorkomen.

Groepsbescherming

Alle kinderen in Nederland vaccineren zal volgens berekeningen van de Gezondheidsraad 1.930 tot 3.389 ziekenhuisopnames per jaar schelen. Bovendien ontstaat er dan groepsbescherming omdat het virus minder makkelijk kan circuleren. Daardoor zullen ook kinderen jonger dan drie maanden (nog te jong om volledig te vaccineren) beter beschermd zijn tegen een rotavirusinfectie.

Om die reden is de Gezondheidsraad positief over opname van een rotavirusvaccin in het Rijksvaccinatieprogramma. Maar tegelijk waarschuwt de raad dat met de huidige prijzen van de twee vaccins die op de markt zijn een vaccinatie-aanbod voor alle kinderen te duur zal zijn in verhouding tot de gezondheidswinst.

De vaccins hebben een klein risico op bijwerkingen. De ernstigste is een invaginatie van de darm, waarbij de dunne darm deels in de dikke darm schuift. De darm raakt dan geblokkeerd, en als dat niet tijdig wordt behandeld, kan een deel van de darm afsterven. Deze complicatie is echter zeer zeldzaam en kan volgens de Gezondheidsraad geminimaliseerd worden door de eerste dosis van het vaccin zo vroeg mogelijk toe te dienen: bij een leeftijd van zes tot acht weken. Naar verwachting zijn kinderen na twee tot drie doses volledig beschermd.