Treinkaping De Punt

Marinier 5B schoot op treinkaper

‘Marinier 5B’ verklaarde dinsdag voor de rechtbank in Den Haag dat hij bij de ontzetting van de gekaapte trein in 1977 bij De Punt heeft geschoten op een deken waaronder later treinkaper Max Papilaja bleek te liggen. De oud-marinier zei vanuit het gangpad geschoten te hebben. Nabestaanden van Papilaja en Hansina Uktolseja hebben de Staat gedaagd omdat zij stellen dat de beide treinkapers zijn geëxecuteerd, hoewel zij al waren uitgeschakeld. Deze en volgende week worden oud-mariners als getuigen gehoord die bij de actie betrokken waren. Net als de twee eerste getuigen zei 5B dat er geen sprake was van een geheime opdracht om alle kapers te doden. (NRC)