Schiphol ziet ruimte voor groei

Schiphol ziet ruimte om verder te groeien. De geluidshinder van de luchthaven blijft onder de gestelde normen, stelt het zelf in een nieuwe rapportage.

Foto Peter Bakker/ANP

Schiphol kan in de toekomst verder uitbreiden, omdat het vooralsnog de gestelde norm voor geluidshinder niet overschrijdt. Dat constateert de luchthaven zelf in een rapportage over de milieueffecten van uitbreiding.

Volgens Schiphol toont die berekening, die de luchthaven op last van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitvoerde, dat de normen voor geluidshinder niet worden overschreven. De beperking van overlast is een belangrijke voorwaarde van het Rijk om verdere groei toe te staan.

Er is een wettelijk maximum voor het aantal woningen met geluidsoverlast, ernstig gehinderde bewoners overdag en mensen wier slaap ‘s nachts wordt verstoord. Volgens de norm mogen 13.600 huishoudens geluidshinder ondervinden. In 2015, toen er 450.000 vluchten waren op Schiphol, waren dat er 10.100. Voor 2016 en 2017 gaat Schiphol uit van 500.000 vluchten per jaar, waardoor in 11.000 woningen geluidsoverlast wordt gemeten. De stijging in het aantal huishoudens met geluidshinder schrijft de luchthaven toe aan het toegenomen aantal vluchten.

Tussen de voorgeschreven 13.600 woningen met geluidshinder en de berekende 11.000 woningen die nu last hebben, zit een ‘ruimte’ van 19 procent. Daaruit concludeert Schiphol dat groei mogelijk is.

Maximaal aantal vluchten

Met 500.000 vluchten zit Schiphol al op de jaarlijkse limiet die werd vastgesteld voor 2020. De komende drie jaar zal het aantal vluchten stabiel blijven, daarna wil de luchthaven de limiet verder omhoog bijstellen. “In 2008 werd bepaald dat Schiphol tot 2020 mocht uitbreiden tot maximaal 500.000 vluchten. We houden ons daaraan tot 2020. Daarna gaan we weer om de tafel zitten met de luchtvaartsector, bestuurders en omwonenden”, aldus een woordvoerder van Schiphol.

Lees ook: Schiphol is de Europese luchthaven met de meeste routes

De rapportage is een herberekening. Vorig jaar moest de luchthaven van het ministerie al een rapport opstellen over geluidshinder en milieueffecten. Daarvoor werd toen een rekenmodel gebruikt dat is gebaseerd op Nederlandse criteria. De nieuwe berekening is naar Europese maatstaven, die verfijnder zijn.

“Voor de berekening van de geluidshinder wordt gekeken naar onder meer windrichtingen, baangebruik en de manier van vliegen, zoals aanvliegroutes. Er gelden andere cijfers voor de aparte vliegtuigtypes en motoren”, zegt de woordvoerder. Omdat vliegtuigen zuiniger zijn geworden en de motoren stiller, zou de geluidshinder ondanks het toegenomen aantal vluchten beperkt zijn gebleven.