Saoedische vrouwen mogen eindelijk achter het stuur

Vrouwenrechten Lang wisten conservatieve geestelijken zo’n besluit tegen te houden maar nu geeft de koning vrouwen toestemming om te rijden.

Saoedische vrouwen zullen voortaan zelf mogen autorijden, iets waarvoor ze tot dusverre door de politie konden worden opgepakt. De Saoedische koning Salman heeft hiertoe dinsdag een decreet uitgevaardigd. Ook zal de aanwezigheid van een mannelijke begeleider aan hun zijde niet langer zijn vereist.

Hiermee komt een einde aan een traditie, waaraan conservatieve islamitische geestelijken decennia lang hardnekkig vasthielden maar die critici beschouwden als een symbool van Saoedische achterlijkheid.

Saoedi-Arabië was het enige land ter wereld waar vrouwen nog niet achter het stuur mochten plaatsnemen. Dikwijls werd het land hierom in het buitenland bespot.

Het besluit werd met grote vreugde door veel Saoedische vrouwen begroet, in het bijzonder door diegenen die openlijk voor dit recht actie hadden gevoerd. Manal al-Sherif, die in 2011 nog werd gearresteerd na een protest tegen het verbod, schreef op twitter: „Vandaag, het laatste land op aarde dat vrouwen toestaat te rijden … we hebben het klaargespeeld.”

Latifa al-Shaalan, hoofd van een Saoedisch adviesorgaan over vrouwenrechten, sprak van „een historische dag” op de televisiezender Arabiya TV. „Ik kan geen woorden vinden om mijn gevoelens tot uitdrukking te brengen en de gevoelens van duizenden Saoedische vrouwen.” Sommige welgestelde vrouwen verkneukelden zich al bij de gedachte dat ze nu een eigen auto kunnen gaan uitzoeken.

Analisten ontwaren in de maatregel de hand van de machtige 32-jarige kroonprins, Mohammed bin Salman. Hij stelt zich nadrukkelijk ten doel zijn land in sociaal-economisch opzicht te moderniseren. Daarbij paste het rijverbod voor vrouwen niet.

Overigens hebben Saoedische vrouwen nog altijd goedkeuring van mannelijke familieleden nodig voor een opleiding die ze willen volgen, voor een buitenlandse reis of een medische behandeling.

Niet iedereen in Saoedi-Arabië reageerde even enthousiast. Hoewel het decreet van de koning vermeldde dat het besluit was genomen met instemming van de meerderheid van de Raad van Hoge Geestelijken, oordeelden sommige conservatieven dat de regering een loopje neemt met de shari’a, het islamitisch recht.

Ook voor de tienduizenden mannelijke chauffeurs, veelal afkomstig uit andere delen van Azië, is het besluit niet prettig. Veel vrouwen zullen nu mogelijk liever zelf het stuur in handen nemen, al was het maar omdat zo'n privé-chauffeur veel geld kost.

De Saoedische vrouwen zullen nog tot juni 2018 geduld moeten hebben voor ze zelf de weg op kunnen. Er moeten nog voorbereidingen worden getroffen, onder meer om rijbewijzen te kunnen afgeven aan vrouwen en politiemensen bij te scholen in de omgang met vrouwelijke chauffeurs.

Ook in het buitenland werd er positief gereageerd op het besluit van koning Salman, onder meer door de Amerikaanse president Trump.