Brieven

HBS

Koester de intellectueel in het onderwijs

In 1952 ging ik vanuit Duivendrecht naar de 1e Christelijke HBS B aan het Oosterpark in Amsterdam. Dat is nu meer dan 65 jaar geleden, maar de goede herinneringen zijn gebleven. Herinneringen aan excellente docenten Fokkema (Nederlands), Toppen (Engels), Roelink (geschiedenis), die later hoogleraar zouden worden. Aan Westra (muziek) heb ik mijn grote liefde voor de jazz te danken, toen hij ‘Mood Indigo’ van Ellington draaide op een door hemzelf meegenomen grammofoon. Het waren volle klassen (uitsluitend jongens) die de docenten met speels gemak in de hand hielden door hun inspirerende wijze van lesgeven. In 1965 begon ik mijn loopbaan als leraar Frans aan de Prins Bernhard HBS te IJmuiden. Een lerarenkorps dat wellicht niet professorabel was, maar wel met een intellectuele bagage die tot interessante discussies in de pauzes leidde. Toen in 1968 de Mammoetwet in werking trad, kon ik niet bevroeden dat binnen enkele jaren van dat ‘intellectuele’ klimaat weinig meer over zou zijn.

Nee, vroeger was niet alles beter, maar het wordt tijd dat de intellectueel die vanaf de jaren tachtig als een verwerpelijk soort in de school wordt gezien met enige spoed in ere wordt hersteld. Het zal de leerlingen alleen maar ten goed komen.