Gemeenten: top Eneco zit te stoken

Conflict Topman Jeroen de Haas zaait ‘verdeeldheid’ om verkoop te frustreren, vindt aandeelhouderscommissie .

Foto Rick Nederstigt / Hollandse Hoogte

De beslissing over de toekomst van Eneco (omzet 2,6 miljard euro, 3.500 werknemers) lijkt verworden tot een wedstrijd armpjedrukken tussen het bestuur en de gemeentelijke aandeelhouders. Die laatsten hebben het lot van het energiebedrijf in handen. Maar zij vrezen uit elkaar gespeeld te worden door wat zij zien als eigengereide acties van Eneco-topman Jeroen de Haas, zo blijkt uit een vinnige brief die de aandeelhouderscommissie dinsdagavond heeft verstuurd aan de 53 betrokken gemeenten.

Uiterlijk 31 oktober moeten zij beslissen wat ze met hun aandelen doen: verkopen of houden. Sommige gemeenten, onder wie de drie grootaandeelhouders Rotterdam, Den Haag en Dordrecht, kondigden in de zomer al aan dat ze van hun stukken af willen. Daarmee was een ruime meerderheid voor verkoop en leek het voor de hand te liggen dat de rest zou volgen. Maar sommige kleinere gemeenten aarzelen, terwijl onder meer Amstelveen en vier Friese gemeenten besloten hun belang te houden. Zij roemen het groene profiel van Eneco en zijn bang dat dit onder een nieuwe eigenaar verloren gaat.

Lees ook: Meerderheid voor verkoop energiebedrijf Eneco

De aandeelhouderscommissie, die onder leiding van de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (D66) de aandeelhouders vertegenwoordigt, beschuldigt het Eneco-bestuur er nu van „verdeeldheid” en „onrust en verwarring” te zaaien door „prematuur” onjuiste informatie te verstrekken en met „ongegronde suggesties” te komen. De verwijten zijn een reactie op een brief die De Haas en zijn financieel directeur Guido Dubbeld eind vorige week stuurden naar de aandeelhouders.

Daarin werpen de bestuurders zich op als beschermers van (de zeggenschap van) gemeenten die hun aandelen willen houden en suggereren ze dat een gedeeltelijke verkoop de opbrengst niet hoeft te beïnvloeden, vooral niet als wordt gekozen voor een beursgang. Onjuiste en „ongepaste” opmerkingen, vindt de aandeelhouderscommissie, die bovendien opmerkt dat de brief is verstuurd zonder overleg met de commissie en de raad van commissarissen van Eneco. President-commissaris Edo van der Assem wil hierop niet reageren. Ook Eneco onthoudt zich van commentaar.

Dat het maar moeilijk botert tussen de Eneco-top en de aandeelhouderscommissie is al langer duidelijk. Het energiebedrijf voert een uitgebreide campagne om te hameren op zijn belang voor de duurzaamheidstransitie in Nederland en draait er niet omheen dat het zich zorgen maakt om de verkoop. De ondernemingsraad wil kopers die niet voldoen aan vastgelegde voorwaarden over duurzaamheid en werkgelegenheid vooraf uitsluiten. OR-voorzitter Willem Hofman: „De aandeelhouderscommissie stuurt aan op een veiling zonder voorwaarden vooraf. Wij willen een selectie aan de poort, zodat Eneco in handen komt van een partij waar we ons allemaal bij thuisvoelen.”