Brieven

Geneeskundeopleiding

‘Onbeminde’ specialismen springen om enthousiaste artsen

Foto Sake Elzinga

In het buitenland is er wel plek voor jonge artsen, kopte NRC (16/9). Het artikel beschrijft hoe jonge artsen naar het buitenland vertrekken, omdat in Nederland moeilijk werk te vinden is. Het artikel meldt helaas niet dat een groot deel van de basisartsen geen medisch specialist zal worden, maar kiest voor een specialisme buiten de muren van het ziekenhuis. Zij worden bijvoorbeeld huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten of vinden hun weg binnen de sociale geneeskunde. Met alle veranderingen in de zorg neemt de vraag naar dit soort artsen toe. De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde heeft recent de opleidingscapaciteit moeten uitbreiden. De beroepsgroep is daarom een grote wervingscampagne begonnen, want voor deze opleiding staan jonge artsen niet in de rij. Het probleem is dat de geneeskundeopleiding nu sterk focust op ziekenhuisspecialismen, terwijl ‘onbekende’ en ‘onbeminde’ specialismen om enthousiaste artsen staan te springen. Het zou goed zijn als er niet alleen in de geneeskundeopleiding, maar ook in het maatschappelijk debat meer aandacht komt voor specialismen waaraan steeds meer behoefte is.


voorzitter Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)
hoofd eerstelijnsvervolgopleidingen Radboudumc