Recensie

Recensie

In Noord-Korea wonen ook mensen

Een bundel met op de realiteit gebaseerde verhalen, geschreven door een auteur die nog in Noord-Korea verblijft, bestond tot nu toe niet. De (on)gewone dagelijkse levens van Noord-Koreaanse burgers vormen de kern van Bandi’s De aanklacht. De voornaamste verdienste van deze literaire verhalen is dat de hoofdpersonen autonome personages zijn met eigen gedachten, verlangens, angsten en kritieken. Hier zien we Noord-Koreaanse burgers eens als ‘echte’ mensen. Een welkome afwisseling, aangezien zij door westerse observanten meestal worden neergezet als gehersenspoelde robots die blind alles geloven wat de bombastische staatspropaganda over hen uitstort.

Boek
Bandi: De aanklacht. Ambo Anthos, 256 blz.; 21,99 euro