‘Grote groep in midden’ is tevreden

SCP-Rapport De kwaliteit van zorg in verzorgingshuizen krijgt veel kritiek. Een nieuw SCP-rapport toont een ander beeld.

Negen op de tien bewoners zeggen voldoende privacy te hebben in het verpleeg- of verzorgingshuis. Acht op de tien zijn tevreden met hun kamer en met het gebouw waarin ze wonen. Negen op de tien vinden dat er in hun zorgtehuis voldoende activiteiten worden georganiseerd.

Over tal van levensterreinen blijken bewoners van verpleeg- en zorghuizen in grote meerderheid positief, blijkt uit het vrijdag verschenen onderzoek Gelukkig in een verpleeghuis? van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP hield uitgebreide interviews met 958 bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen die in staat waren over hun leven te vertellen. Tweederde van hen geeft het leven in het tehuis een cijfer van een 7 of 8. Bewoners delen meer negens en tienen uit dan onvoldoendes – nog geen 9 procent van de respondenten geeft die. Het gemiddelde rapportcijfer komt uit op een 7,3.

De uitkomsten van het onderzoek contrasteren met kritiek uit de politiek en de samenleving op de kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. De Inspectie voor de Gezondheidzorg publiceerde vorig jaar een lijst van 150 verpleeghuizen waar zij „intensief toezicht” op hield. Carin Gaemers en Hugo Borst pleitten vorig jaar in een zorgmanifest voor meer handen aan het bed: ten minste twee verzorgenden per acht bewoners. Staatssecretaris Martin van Rijn (Zorg, PvdA) zelf werd tijdens zijn ambtstermijn in verlegenheid gebracht door tekortschietende zorg aan zijn moeder in een Haags verpleeghuis.

Persoonsgerichte zorg ontbreekt

Volgens Cretien van Campen, een van de auteurs van het SCP-rapport, komen in het publieke debat „met name schrijnende en zeer positieve voorbeelden aan bod”. Met deze studie komt „ook de grote groep in het midden in beeld”. Kritiek op de kwaliteit van zorg is echter niet uit de lucht gegrepen, benadrukt Van Campen. „De basiszorg is vaak in orde. Je krijgt eten, een bed, wordt gewassen. Maar de tijd voor persoonsgerichte zorg ontbreekt vaak.” Volgens vier op de tien bewoners gaat de verzorging te gehaast, en twee op de tien zeggen dat verzorgenden binnenlopen zonder te kloppen.

Nu er via het Zorginstituut plots 2,1 miljard euro vrijkomt voor de verpleeghuiszorg, moeten bewindvoerders volgens Van Campen de kans grijpen niet alleen te luisteren naar toezichthouders en zorgprofessionals, maar ook naar bewoners zelf. „Zij laten weten dat er meer naar hen geluisterd kan worden bij het organiseren van sociale en culturele activiteiten. En dat verzorgenden hun werk meer afstemmen op de persoonlijke wensen van bewoners.”