Taxiplatform

UberPOP blijft verboden in Nederland

UberPOP heeft de wet overtreden, UberX deed juridisch niks verkeerd. Dat oordeelde donderdag het College van beroep voor het bedrijfsleven, de eindrechter in de zaak over de maatregelen die het het ministerie van Infrastructuur en Milieu tegen Uber nam. Uber ging in hoger beroep toen een rechter UberPOP in 2014 verbood. UberPOP werkte met chauffeurs zonder taxivergunning. Dat is taxivervoer en geen carpoolen, omdat het een economische activiteit betreft. Dat is verboden, oordeelde de rechter nu wederom. Het ministerie van I&M legde daarom terecht dwangsommen op aan Uber om het met UberPOP te doen stoppen. UberX werkt met chauffeurs mét vergunning. Dat is niet verboden. Het besluit wordt vernietigd om Uber voor UberX een dwangsom van 650.00 euro op te leggen. (NRC)