Opinie

Oorlogstaal

Trumps dreigement geeft Kim alibi om atoomwapen te bouwen: niet slim

Met een uiterst provocatieve toespraak heeft de Amerikaanse president zijn debuut gemaakt in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ten overstaan van ministers en regeringsleiders uit bijna tweehonderd landen ontvouwde de Amerikaanse president Donald Trump een internationale visie die draait om eigenbelang en getuigde van een gevaarlijk gebrek aan diplomatiek vernuft. Trump ziet voor de Verenigde Staten wel degelijk een rol op het wereldtoneel een – ambitieuze rol zelfs. De president ziet een wereld voor zich van sterke, soevereine naties die opkomen voor hun bevolking en die vanuit kracht gezamenlijk problemen aanpakken en de bouwstenen vormen van internationale organisaties als de Verenigde Naties, een organisatie waar hij verhoudingsgewijs mild over was.

Die soevereine naties worden bijeengehouden door patriottisme en laten zich allemaal leiden door hun eigen variant van America First. Hoe dat moet in geval van conflicterend eigenbelang, legde Trump niet uit. Dan geldt waarschijnlijk het recht van de sterkste.

Trump gaf de wereld wat hij eerder de VS gaf: de rehabilitatie van het eigenbelang. Het soevereiniteitsprincipe weerhield Trump er niet van een aantal landen in het vizier te nemen. Hij herhaalde zijn aversie tegen de nucleaire deal die met Iran overeengekomen is, maar zegde die afspraak niet op. Hij herhaalde ook zijn kritiek op de gebrekkige democratie in Cuba en hekelde in niet mis te verstane termen het socialistische regime van Maduro in Venezuela. Deze regimes zouden nog weleens geconfronteerd kunnen worden met de macht van de Verenigde Staten, zei hij in diverse toonaarden. Terecht ging veel aandacht uit naar zijn dreigement Noord-Korea desnoods volledig te zullen vernietigen uit zelfverdediging, of in het geval het land bondgenoten aanvalt. Had hij toch nog een overtreffende trap gevonden voor „fire and fury”, waar hij deze zomer al eens mee dreigde.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un moet ervan worden doordrongen dat hij zijn wapenprogramma, gericht op de ontwikkeling van een raket die een atoomlading kan dragen en Amerikaans grondgebied kan raken, moet opschorten. Dreigen met militaire middelen als laatste optie behoort daar ook toe. Maar nu heeft Trump Kim een rechtvaardiging gegeven om kernraketten te ontwikkelen, als instrument voor zelfverdediging door middel van afschrikking. Noord-Korea is Trumps eerste grote internationale crisis; een crisis die een hele regio bedreigt en die deze week in de VN verder uit de hand gelopen is.