Hoge Raad

Nederlandse Staat in cassatie tegen Srebrenica-vonnis van hof

De Nederlandse staat gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag over de val van Srebrenica. Nederland werd dit jaar gedeeltelijk aansprakelijk gesteld voor de dood van ongeveer 350 moslimmannen en -jongens. De Hoge Raad zal zich nu gaan buigen over de zaak. Het ministerie van Defensie lichtte toe dat de staat „het oordeel niet deelt dat het Nederlandse VN-bataljon onrechtmatig heeft gehandeld”. De Hoge Raad zal alleen naar de rechtsgang van het proces kunnen kijken: er zullen geen nieuwe feiten over de genocide in toenmalig Joegoslavië aangedragen kunnen worden. Nederland zou onrechtmatig hebben gehandeld op 13 juli 1995 door „de afscheiding van de mannelijke vluchtelingen door de Bosnische Serven te vergemakkelijken”. (NRC)