Podiumkunsten

10 miljoen extra nog niet structureel in Miljoenennota

In de gisteren verschenen Miljoenennota heeft het demissionaire kabinet voor 2018 nog geen tien miljoen vrijgemaakt die vorig jaar extra werd uitgetrokken voor theater- en dansgezelschappen, die geen subsidie van het Fonds Podiumkunsten (FPK) dreigden te krijgen in de subsidieperiode 2017 tot 2020. In december werd op initiatief van D66 en SP in de Tweede Kamer een motie aangenomen, gesteund door CDA, ChristenUnie en GroenLinks, die beoogde gezelschappen als Orkater, Korzo, Suburbia en Dood Paard overeind te houden tot na de verkiezingen. Verschillende partijen hadden in hun verkiezingsprogramma een verruiming van het cultuurbudget opgenomen. Omdat drie van deze partijen nu onderhandelen over de regeringscoalitie is te verwachten dat die tien miljoen voor de dans- en theatergezelschappen er alsnog zal komen.

De gezelschappen hadden een positief advies van het FPK gekregen, maar dat had niet voldoende budget om ze subsidie toe te kennen. Branche-organisatie NAPK klaagt in een verklaring namens de gezelschappen over de onzekerheid waar de gezelschappen nu in verkeren. „Werkgevers, die een professionele organisatie leiden en die op lange termijn moeten werken weten opnieuw niet waar ze aan toe zijn en of ze nog wel door kunnen volgend jaar.” (NRC)