Analyse

Moslims in Nederland ervaren discriminatie meer dan elders in EU

Minderheden in Europa Het Europese Agentschap voor Grondrechten deed onderzoek naar vertrouwen en discriminatie bij moslims in Europa. Nederland komt er slecht vanaf.

Moskee in Barcelona.
Moskee in Barcelona. Foto Francisco Seco / AP

Moslims in Nederland en Italië hebben minder vertrouwen in de politie dan moslims in dertien andere lidstaten van de Europese Unie. Ook noemen zij discriminatie een groter probleem. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek van het Europese Agentschap voor Grondrechten in Wenen (FRA), dat op 21 september wordt gepubliceerd.

Bij dit onderzoek werden ruim 10.500 eerste- en tweedegeneratie moslims in vijftien landen van de Europese Unie gevraagd naar hun vertrouwen in de instituties van de rechtsstaat waarin ze wonen en naar hun percepties over discriminatie. Zij blijken over het algemeen meer vertrouwen te hebben in de politie, rechterlijke macht en het nationale parlement dan andere inwoners.

Zij rapporteren echter ook meer gevallen van discriminatie, die ze in de meeste gevallen niet aangeven. In de EU wonen 20 miljoen moslims - rond 4 procent van de totale populatie. De meeste ondervraagden zijn permanent ingezetenen in hun land, de anderen wonen er tijdelijk.

Huidskleur

Volgens FRA-directeur Michael O’Flaherty, een Ierse mensenrechtenspecialist, toont het onderzoek „hoe lachwekkend de vaak gehoorde claim is dat moslims slecht geïntegreerd zouden zijn in de samenleving. Integendeel, ze vertrouwen democratische instellingen meer dan de meeste andere inwoners. Maar elk incident van discriminatie en hate crime bemoeilijkt hun integratie en maakt het voor hen moeilijker om werk te vinden.”

76 procent van de ondervraagden voelt zich sterk verbonden met het land waarin hij/ zij woont. Tegelijkertijd zegt 31 procent van de werkzoekende moslims dat zij het gevoel hebben afgelopen vijf jaar te zijn gediscrimineerd. 16 procent zegt in het afgelopen jaar door de politie te zijn aangehouden, waarbij ongeveer de helft denkt dat dit met huidskleur of kledij te maken had. Moslims uit Noord-Afrika en zuidelijk Afrika hebben meer last van discriminatie of hate crime dan geloofsgenoten uit Turkije, het Midden-Oosten of Azië.

De resultaten verschillen van land tot land. Zo zegt 49 procent van de Noord-Afrikaanse moslims in Nederland dat ze in de afgelopen vijf jaar gediscrimineerd zijn. In Italië was dat 33 procent, in Spanje 20 procent. Ook zeggen moslims in Nederland dat discriminatie op grond van huidskleur relatief minder voorkomt (in 9 procent van de gevallen) dan discriminatie op grond van religie (30 procent) of etniciteit (42 procent).