Deltaprogramma

Stresstest om Nederland ‘klimaatbestendig’ en ‘waterrobuust’ te maken

Om de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen voor Nederland zo veel mogelijk te beperken, is jaarlijks een substantieel bedrag extra nodig. „Het is de hoogste tijd dat heel Nederland zich bewust wordt van de effecten van klimaatverandering voor ons land.”

Dat zei deltacommissaris Wim Kuijken dinsdag tijdens de presentatie van het Deltaprogramma 2018. Dit overheidsprogramma bevat maatregelen om het land te beschermen tegen overstromingen als gevolg van de klimaatverandering en te zorgen voor voldoende zoet water. Er is jaarlijks 1,2 miljard euro voor beschikbaar. Volgens Kuijken ligt het Deltaprogramma goed op schema. Maar er is „een extra inspanning” nodig om de ruimtelijke inrichting van Nederland tijdig ‘klimaatbestendig’ en ‘waterrobuust’ te maken. Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk moeten met een stresstest de komende twee jaar in beeld brengen hoe kwetsbaar hun gebied is voor extreme weersomstandigheden. De stresstest wordt dan om de zes jaar herhaald, zodat duidelijk wordt wat de effecten zijn van genomen maatregelen.

Uit nieuwe studies van meteorologisch instituut KNMI blijkt dat de toename van neerslag in hoosbuien zich mogelijk sneller voltrekt dan tot nu toe in de deltascenario’s is aangenomen. Ook blijkt dat de voorspelde zeespiegelstijging mogelijk sneller gaat. Het Deltaprogramma 2019 brengt de mogelijke impact van de versnelde zeespiegelstijging concreter in beeld.

Kuijken adviseert om de komende jaren een fors bedrag te reserveren voor rivierverruimingen. Ook moet er volgens hem meer geld komen voor nieuwe maatregelen tussen 2022 en 2027 om de zoetwatervoorziening op peil te houden. De kust is versterkt en rivieren hebben de ruimte gekregen, aldus minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu). „Maar onze bescherming tegen het water dat uit de lucht komt vallen, moet beter.” Mede door de stresstest is ‘vrijblijvendheid’ volgens Schultz nu verleden tijd. (ANP)