Asiel in Duitsland

Bijna 200 Turken diplomatieke status

Sinds de mislukte couppoging in Turkije van vorig jaar juli hebben bijna 200 Turken met een diplomatiek paspoort in Duitsland asiel gekregen. Van de 249 aanvragen uit deze groep kregen sinds half september 2016 in totaal 196 mensen asiel: bijna 80 procent van de aanvragen. De asielaanvragen liggen gevoelig, omdat Turkije sinds de couppoging meer dan 100.000 mensen heeft opgepakt die ervan worden verdacht aanhangers te zijn van Gülen, volgens de Turkse president Erdogan het brein achter de coup. Onder de goedgekeurde asielaanvragen vallen naast militairen ook diplomaten, rechters en familieleden. (NRC)