Koopkracht stijgt in 2017 minder dan verwacht

Vorig jaar op Prinsjesdag verwachtte het kabinet Rutte II nog dat Nederlanders er dit jaar op vooruit zouden gaan.

Foto Bart Maat/ANP

De economie groeit harder dan verwacht, maar niet alle Nederlanders merken dit in hun portemonnee. In 2017 is de koopkracht van de meeste Nederlanders er minder op vooruit gegaan dan verwacht. Vorig jaar verwachtte het kabinet Rutte II nog dat Nederlanders er dit jaar op vooruit zouden gaan. Maar uit de bijgestelde ramingen van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat de koopkracht van diverse inkomensgroepen (tweeverdieners, alleenstaanden, gepensioneerden) dit jaar daalt. Dat komt vooral door de hoger dan verwachte inflatie. Dat is een tegenvaller, nu de economie harder groeit dan verwacht, met 3,3 procent dit jaar. Het Centraal Planbureau ziet voor een doorsnee huishouden de koopkracht in 2017 met 0,3 procent stijgen terwijl ze vorig jaar nog 1 procent verwachtten.

Koopkrachtcijfers werkenden

Voor volgend jaar trekt het demissionaire kabinet Rutte II 425 miljoen euro uit om een daling van de koopkracht te repareren, voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Dat resulteert in kleine voorspelde plusjes. De verwachting is dat het aanstaande kabinet daarbovenop zal proberen de koopkracht te verbeteren. In de troonrede die koning Willem-Alexander dinsdagmiddag uitsprak klonk het als een opdracht. „Het is belangrijk dat meer mensen profiteren van economische voorspoed.”

Koopkrachtcijfers niet-werkenden

Bij deze cijfers past een belangrijke kanttekening: de rekenmeesters van het Centraal Planbureau en Sociale Zaken meten de grote sprong in koopkracht niet van Nederlanders die werkloos waren en inmiddels een baan hebben gevonden. Nu de werkloosheid snel daalt, is dat een aanzienlijke groep.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de koopkracht van veel mensen daalt. Dit klopt niet: de koopkracht daalt weliswaar voor bepaalde groepen, maar stijgt gemiddeld wel licht.