FNV eist 3,5 procent meer loon

De grootste vakbond van Nederland stelt dat er geïnvesteerd moet worden in werkenden nu het economisch beter gaat.

Foto Remko de Waal/ANP

De FNV, de grootste vakbond van Nederland met ruim 1 miljoen leden, zet in 2018 in op een stijging van de CAO-lonen met 3,5 procent. Dat is ruim meer dan de looneis van 2,5 procent van vorig jaar.

De FNV vindt dat iedereen er minimaal 1000 euro per jaar bij moet krijgen. Voor mensen met een minimumloon betekent dit een loonstijging van 5 procent. Daarmee moet “de scheve verhouding tussen lager en hoger betaalden rechter getrokken worden”.

De FNV stelt dat er geïnvesteerd moet worden in werkenden nu het economisch beter gaat. FNV-arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha meldt in een persbericht:

“Het gaat economisch goed en de overgrote meerderheid van de bedrijven verdient goed geld, dat echter steeds minder terecht komt bij de mensen. Wij willen daarom een inhaalslag maken, zodat werkenden eerlijker meeprofiteren.”

We durven langzamerhand weer van baan te switchen. Hoe zorg je ervoor dat je bij zo’n overstap meer gaat verdienen?

FNV: vaste werknemers profiteren onvoldoende

Volgens de FNV profiteren vaste werknemers nu onvoldoende van de economische groei doordat werkgevers “massaal kiezen” voor flexwerkers en zelfstandigen die vaak goedkoper zijn. De vakbond vindt dat de doorgeslagen flexibilisering moet stoppen. Zo moet de cao de standaard worden voor alle werknemers die in een organisatie werken, stelt de FNV. “We willen dat de arbeidskosten voor mensen met onzeker werk duurder worden”, zegt Boufangacha.

Daarnaast wil de FNV het zogenoemde generatiepact tussen jongeren en ouderen voortzetten. Dit houdt in dat ouderen via verschillende regelingen minder gaan werken, zodat jongeren eerder een baan krijgen. De FNV verwijst daarbij naar de afspraken die het afgelopen jaar gemaakt zijn in de metaalsector, in ziekenhuizen en bij gemeenten.

Het FNV-ledenparlement, het hoogste orgaan, heeft maandag het zogenoemde conceptarbeidsvoorwaardenbeleid goedgekeurd. In november wordt het arbeidsvoorwaardenbeleid definitief goedgekeurd. Het nieuwe cao-seizoen gaat op 1 december 2017 van start.

Lees ook de column van Ykje Vriesinga: Zo geef je jezelf een loonsverhoging. Per direct

2,5 procent groei

De looneis van de FNV haakt aan op de groeicijfers die De Nederlandse Bank begin juni presenteerde. Toen voorspelde DNB een groei van 2,5 procent in 2017. Dat is het hoogste percentage in tien jaar tijd. Bij de presentatie van deze positieve groeicijfers stelde DNB-directielid Job Swank dat de loongroei – zo rond de 2 procent per jaar bij bedrijven - “wel wat hoger” mag.

CNV, de tweede vakbond van Nederland, stelde afgelopen zaterdag in een interview met het FD al dat het tijdperk van loonmatiging afgelopen is.

Volgens cijfers van werkgeversorganisatie AWVN ligt de werkelijke loonsverhoging dit jaar op 1,65 procent.