Brieven

Brieven 18/09/2017

Cassini

Besmettingsgevaar

In het artikel over de Cassini-sonde wordt weliswaar gemeld dát men hem bewust laat verbranden in de Saturnus-atmosfeer, maar niet waaróm (Cassini eindigt vrijdag als vuurbal, 13/9).

Als hij in een baan om Saturnus zou blijven zou hij wellicht ooit kunnen neerstorten op het maantje Enceladus. Juist hier, met de grote kans op (een vorm van) leven door het warme water, de waterstoffonteinen, de koolwaterstoffen, de ammonia, het methaan, wil men geen besmetting met aardse micro-organismen riskeren.

Ook op dit gebied denkt de NASA vooruit.

Klimaatminister

Bevolkingsgroei

Met de brief Klimaatminister met groot mandaat (Brieven, 13/9) van Egbert Tellegen ben ik het roerend eens, maar wat mij betreft had hij nog een mondiaal probleem kunnen noemen, namelijk het probleem dat voor een belangrijk deel ten grondslag ligt aan al die andere problemen: de excessieve bevolkingsgroei van mensen. Dit onderwerp mag nog steeds niet worden besproken, samenhangend met het respect voor de autonomie van het menselijke individu.


ecoloog

Buurlanden

Flinke afstand

In het artikel over het homohuwelijk in Australië (Harde campagne tegen homohuwelijk in Australië, 14/9) wordt Nieuw-Zeeland opgevoerd als buurland.

De afstand tussen de zuid-oostkust van Australië en de westkust van het zuidereiland van Nieuw-Zeeland bedraagt hemelsbreed circa 1.900 km. Op deze wijze beschouwd kunnen wij IJsland begroeten als buurland van Nederland: de afstand daartussen bedraagt maar circa 1.700 km, met ook alleen water dat ons scheidt.

Kinderen met Down

Geld meet niet alles

In zijn ingezonden brief (Brieven, Zij kosten iedereen geld, 15/9) stelt Michael van der Lubbe dat ik voorbijga aan het feit dat gehandicapten geld kosten. Het klopt dat ik dat argument niet noem, maar niet omdat ik me er niet van bewust ben. Na 18 jaar wettelijk vertegenwoordiger te zijn geweest, en sindsdien curator te zijn, weet ik precies wat mijn zoon kost. Maar leven, geluk en betekenis zijn niet in geld uit te drukken. Nog los van het feit dat veel gehandicapten wel degelijk mee kunnen draaien in een productief bedrijf, mag het niet zo zijn dat een maatschappij op voorhand al gaat selecteren wie er wellicht meer geld gaat kosten dan opbrengen. En moeten ouders daarvoor gaan betalen? Dat doen ze al. Onze samenleving is rijk genoeg en heeft ervoor gekozen om gehandicapten te ondersteunen. Het lijkt me goed om samen met Lebbis en Jeroen Smit te kijken naar de bijdrage van gehandicapten aan het Bruto Nationaal Geluk.

Arnhem

Correcties/aanvullingen

Aquarel, geen tekening

In het artikel Von Siebold gaat voor het eerst terug naar Japan (14/9, p. 8) staat dat de illustratie van een kogelvis een tekening is: het betreft een aquarel.

Balletfoto

De balletfoto op de voorpagina (14/9) is geen opname uit een stuk van choreograaf Hans van Manen, zoals wordt gesuggereerd, maar komt uit Steptext van William Forsythe.

Citaat

In het artikel Kleptocratie voor gevorderden van (26/8, p. 14) is een citaat toegeschreven aan Isabel dos Santos, dochter van de voormalig president van Angola. Dit citaat is afkomstig van een andere Isabel dos Santos, die als consultant aan hetzelfde project meewerkte. Het betreft de volgende tekst: „Op 26 mei e-mailt Isabel zelf een presentatie over het project naar haar advocaat in Lissabon, Inês Pinto da Costa van kantoor PLMJ. ‘Goedemiddag Inês, de staf van CGGC is bezig de documenten over het technische voorstel voor de waterkrachtcentrale van Caculo Cabaça na te kijken. [...] Bijgevoegd is een notitie met uitleg, zodat je een idee krijgt van het project.’”