Brieven

Brieven 18/09/2017

Cassini

Besmettingsgevaar

In het artikel over de Cassini-sonde wordt weliswaar gemeld dát men hem bewust laat verbranden in de Saturnus-atmosfeer, maar niet waaróm (Cassini eindigt vrijdag als vuurbal, 13/9).

Als hij in een baan om Saturnus zou blijven zou hij wellicht ooit kunnen neerstorten op het maantje Enceladus. Juist hier, met de grote kans op (een vorm van) leven door het warme water, de waterstoffonteinen, de koolwaterstoffen, de ammonia, het methaan, wil men geen besmetting met aardse micro-organismen riskeren.

Ook op dit gebied denkt de NASA vooruit.

Klimaatminister

Bevolkingsgroei

Met de brief Klimaatminister met groot mandaat (Brieven, 13/9) van Egbert Tellegen ben ik het roerend eens, maar wat mij betreft had hij nog een mondiaal probleem kunnen noemen, namelijk het probleem dat voor een belangrijk deel ten grondslag ligt aan al die andere problemen: de excessieve bevolkingsgroei van mensen. Dit onderwerp mag nog steeds niet worden besproken, samenhangend met het respect voor de autonomie van het menselijke individu.


ecoloog

Buurlanden

Flinke afstand

In het artikel over het homohuwelijk in Australië (Harde campagne tegen homohuwelijk in Australië, 14/9) wordt Nieuw-Zeeland opgevoerd als buurland.

De afstand tussen de zuid-oostkust van Australië en de westkust van het zuidereiland van Nieuw-Zeeland bedraagt hemelsbreed circa 1.900 km. Op deze wijze beschouwd kunnen wij IJsland begroeten als buurland van Nederland: de afstand daartussen bedraagt maar circa 1.700 km, met ook alleen water dat ons scheidt.

Correcties/aanvullingen

Aquarel, geen tekening

In het artikel Von Siebold gaat voor het eerst terug naar Japan (14/9, p. 8) staat dat de illustratie van een kogelvis een tekening is: het betreft een aquarel.

Balletfoto

De balletfoto op de voorpagina (14/9) is geen opname uit een stuk van choreograaf Hans van Manen, zoals wordt gesuggereerd, maar komt uit Steptext van William Forsythe.

Citaat

In het artikel Kleptocratie voor gevorderden van (26/8, p. 14) is een citaat toegeschreven aan Isabel dos Santos, dochter van de voormalig president van Angola. Dit citaat is afkomstig van een andere Isabel dos Santos, die als consultant aan hetzelfde project meewerkte. Het betreft de volgende tekst: „Op 26 mei e-mailt Isabel zelf een presentatie over het project naar haar advocaat in Lissabon, Inês Pinto da Costa van kantoor PLMJ. ‘Goedemiddag Inês, de staf van CGGC is bezig de documenten over het technische voorstel voor de waterkrachtcentrale van Caculo Cabaça na te kijken. [...] Bijgevoegd is een notitie met uitleg, zodat je een idee krijgt van het project.’”

Uitstoot

In de rubriek NRC checkt: ‘40 procent minder stikstofuitstoot op 100 km-snelweg’, (14/9, p. 6) wordt de stelling van Vera Dalm (Milieu Centraal) gecheckt dat de stikstofuitstoot van auto’s op snelwegen waar 100 kilometer per uur mag worden gereden, 40 procent minder is dan op snelwegen waar 130 kilometer per uur gereden mag worden. Bron van die stelling was onderzoeksinstituut TNO dat vorig jaar onderzocht wat de gemiddelde uitstoot was op snelwegen waar 100 en 130 kilometer per uur mocht worden gereden. Voor personen- en kleine bestelauto’s was de uitstoot op snelwegen waar 130 km/h gereden mag worden, gemiddeld 40 procent hoger dan op snelwegen waar 100 km/h gereden mag worden, was een van de uitkomsten van dat onderzoek. Als je op wegen waar 130 km/h gereden mag worden, 40 procent meer uitstoot hebt dan op wegen waar 100 km/h gereden mag worden, dan wordt er op die 100km/h-trajecten ongeveer 29 procent minder stikstof uitgestoten dan op die trajecten van 130 km/h. De conclusie van de factcheck had dus niet ‘waar’ moeten zijn, maar ‘onwaar’.


    • Hanneke den Held
    • Hans Koenen
    • Bert Trenning