Bond wil meldpunt

Misbruik defensie

De militaire vakbond VBM wil dat er een onafhankelijk meldpunt komt waar mensen terechtkunnen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik bij Defensie. De bond pleit daarvoor naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant over een oud-militair die zegt te zijn misbruikt in de jaren tachtig. In de krant vertelt de 52-jarige oud-militair Ronald Vreeburg dat hij in 1982 op de Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert werd belaagd door vijf soldaten. Een van hen misbruikte hem seksueel. Toen hij hier melding van maakte, stuurde de leiding hem weg. Zijn belagers werden niet gestraft.

Het slachtoffer sprak in 2015 over het misbruik met de inspecteur-generaal der krijgsmacht, een soort ombudsman. „Er is hem toen ondersteuning aangeboden. Daar is hij niet op ingegaan”, zegt Defensie. Het departement zoekt opnieuw contact met Vreeburg en onderzoekt of meer acties geboden zijn, aldus een woordvoerder. „Het is volledig in tegenspraak met waar wij als krijgsmacht voor staan”, zegt hij. (ANP)