Opinie

‘Stadsbestuur moet arbeidsgehandicapten subsidiëren’

Opinie Zonder Magis010 resteert voor mensen met een arbeidshandicap de sociale werkplaats of de dagbesteding, meent Josine Strörmann.

De vlag kan uit! Want afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad vanwege de onvoorziene afwezigheid van een raadslid onverwacht in met een motie van de SP om alle werknemers van Magis010 aan het werk te houden. De coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA was daar niet blij mee. Wethouder Maarten Struijvenberg (sociale zaken en werkgelegenheid, Leefbaar Rotterdam) het contract met Magis010 namelijk opzeggen omdat de gemeente er geld op toe moet leggen. Zo werd de toekomst voor de ruim 1.200 werknemers onzeker. Dat vrat aan ze. Niet voor niets kwamen ze al drie keer in groten getale naar het stadhuis om de debatten over hun bedrijf mee te maken.

Magis010 is een sociale onderneming en houdt voornamelijk Rotterdammers met een arbeidshandicap aan het werk. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap of psychische of gedragsproblemen. Deze mensen zouden anders thuiszitten. Ze werken in een kwekerij in Overschie, in een grote kringloopwinkel, knappen fietsen op, onderhouden rolstoelen, brengen post rond of werken in de tuinen van huurwoningen voor bewoners die het zelf niet kunnen.

Hun werk is van levensbelang voor ze, dat wil je ze niet afnemen. „Mijn collega’s zijn mijn familie”, hoor je ze vaak zeggen. Sommigen hebben zelfs geen enkel ander sociaal contact dan met hun collega’s. De begeleiders van Magis010 helpen hen ook met problemen, en worden soms al om 7 uur ’s ochtends gebeld als het niet lekker gaat. Het werk is ontzettend goed voor hun zelfvertrouwen.

Wat ons betreft is het van vitaal belang dat deze mensen bij elkaar blijven, op de zelfde werkplekken, in hetzelfde bedrijf. Het gaat nu goed met ze. Als Magis010 er niet is, resteert voor hen niet anders dan de sociale werkplaats of de dagbesteding. Als daar tenminste een plaatsje te krijgen is want die organisaties zitten bomvol. En dan komen ze thuis te zitten. En ja: Magis010 kost de gemeente geld, in de vorm van subsidie aan deze onderneming. Want geen enkele vorm van sociale werkvoorziening in Nederland levert geld op. Werken met mensen die minder productief zijn dan ‘gewone’ mensen, daar moet áltijd geld bij. Maar is dat nou zo erg? Als SP hebben wij het er graag voor over, wat levensgeluk voor deze stadsgenoten. Zij horen er óók bij. Dus laten we niet doen alsof dat niet zo is.

is gemeenteraadslid voor de SP.