Recensie

Recensie Boeken

Schrijvers laten het klimaat links liggen

De Indiase schrijver Amitav Ghosh ontsnapte in 1978 ternauwernoord aan een tornado die door de straten van Mumbai raasde. Het lukte hem maar niet om deze ervaring in een roman te verwerken. Waar ligt dat aan? Een fascinerende zoektocht naar een antwoord bracht hem tot het inzicht dat onwaarschijnlijke, non-humane gebeurtenissen in de hedendaagse literatuur als te onwaarschijnlijk worden beschouwd. De mens is zo met zichzelf bezig dat hét onderwerp van onze tijd, de klimaatverandering, niet aan bod komt. Latere historici zullen zich afvragen: zagen ze het dan écht niet?

Boek
Amitav Ghosh: The Great Derangement. Climate Change and the Unthinkable. The University of Chicago Press, 196 blz. €12,99

●●●●●