Rapport VN

Meer honger in de wereld door droogte en crises

Na jaren van gestage afname is de honger in de wereld weer toegenomen. Vorig jaar leden 815 miljoen mensen honger, 38 miljoen meer dan in 2015. De stijging komt volgens een gezamenlijk rapport van vijf organisaties van de Verenigde Naties vooral door conflicten en klimaatverandering. In Azië leden 520 miljoen mensen honger en in Afrika 243 miljoen. Ongeveer 155 miljoen kinderen onder vijf jaar hebben nu nog door ondervoeding een verstoorde groei. De helft van de mensen die te weinig te eten hebben, verblijft in crisisgebieden.

Niet alleen in oorlogsgebieden is de voedselvoorziening achteruit gegaan. Veranderende neerslagpatronen door El Niño leidden tot droogte of juist overstromingen. Ook een algehele teruggang van de economie is debet aan de verslechtering. (ANP)