270 mln euro extra voor salarissen basisschool

Begroting 2018 Het kabinet trekt een groot extra bedrag uit voor de leraren, maar de bonden hebben al stakingen aangekondigd.

Het demissionaire kabinet trekt toch al een concreet bedrag uit voor het verbeteren van de salarissen in het primair onderwijs: 270 miljoen euro. Dat blijkt uit aan NRC gelekte stukken uit de Miljoenennota 2018, die komende dinsdag op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Dit betekent dat de vier formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, die hier aanvankelijk bezwaar tegen maakten, het eens zijn over de financiële paragrafen van hun beoogde regeerakkoord. Bronnen rond de kabinetsformatie bevestigen dat dit inderdaad „op een haar na” het geval is.

Drie weken geleden sneuvelde de huidige demissionaire coalitie nog bijna omdat de VVD geen harde toezegging wilde doen aan PvdA-leider Lodewijk Asscher die een flinke salarisverhoging voor leraren in het basisonderwijs had geëist. Hij had gedreigd om zijn bewindslieden terug te trekken als dit niet al voor 2018 zou worden geregeld. Uiteindelijk nam de PvdA genoegen met de veel mildere toezegging dat een „substantieel bedrag” zo snel mogelijk alsnog in begroting zou worden opgenomen. Dat is kennelijk nog voor Prinsjesdag gelukt: het al eerder genoemde bedrag van 270 miljoen euro komt nu volgend jaar beschikbaar voor het basisonderwijs. De onderwijsbonden eisen een nog veel hoger bedrag, van wel 900 miljoen euro. Leraren in het basisonderwijs hebben inmiddels een staking aangekondigd in de eerste week van oktober.

In de laatste begroting van Rutte II wordt een bedrag van 425 miljoen euro gereserveerd voor het verbeteren van de koopkracht voor kwetsbare groepen. Vorig jaar bedroeg deze compensatiepost nog 1,1 miljard. Vorige maand bleek dat de koopkrachteffecten voor volgend jaar in het algemeen positief waren, maar dat ondanks de opleving van de Nederlandse economie twee groepen er in hun besteedbaar inkomen toch op achteruit zouden gaan: uitkeringsgerechtigden en ouderen met een beperkt aanvullend pensioen. Dat wordt nu voor een deel gerepareerd. Mensen met een uitkering gaan er nu 0,3 procent op vooruit, gepensioneerden 0,6 procent. Werkenden gaan er met 0,7 procent nog net ietsje meer op vooruit.

Naast koopkrachtverbetering en het basisonderwijs maakt het kabinet Rutte II in zijn laatste begroting 116 miljoen euro extra vrij voor Veiligheid & Justitie en in totaal 100 miljoen extra om de problemen bij de Belastingdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aan te pakken. Volgens dagblad De Telegraaf zal het eigen risico in de zorg volgend jaar stijgen van 385 naar 400 euro. Om dat voor de laagste inkomensgroepen te compenseren wil het demissionaire kabinet de zorgtoeslag met 130 euro verhogen.