Politie

Tachtig gevallen van corruptie ontdekt in afgelopen vijf jaar

In de periode 2012-2016 zijn tachtig zaken ontdekt waarin politiemensen en andere ordehandhavers zich hebben ingelaten met criminele organisaties. De helft van de gevallen betrof politiemensen. De betrokkenen schonden daarbij vooral hun ambtsgeheim en onderhielden ongewenste contacten met criminelen. Dat blijkt uit onderzoek van het onderzoekscentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) naar schendingen van de integriteit binnen politie, douane, marechaussee en fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst. Aanleiding voor het onderzoek was de zaak rond ‘politiemol’ Mark M. (ANP)