Brieven

Misstanden Nationale Politie

Transparantie is het medicijn tegen corruptie

Komt er een misstand aan het licht dan wordt er direct geroepen om meer toezicht, zo ook in het redactionele commentaar op de geldsmijterij bij de Nationale Politie (Als de politie iets hard nodig heeft, dan is het streng extern toezicht, 13/9). Maar we hebben al zo veel kostbare autoriteiten en toezichthouders.

Er is een goedkope en zeer democratische optie om zulke ellende te voorkomen: maak gegevens openbaar. Publiceer bijvoorbeeld online een register van ingehuurd personeel en ingekochte goederen, werken en diensten. Een beschrijving, duur, bedrag, omvang, persoon: dat zou waarschijnlijk voldoende geweest zijn om ambtenaren op het rechte pad te houden.

Natuurlijk is er de Wet Openbaarheid Bestuur, maar die vergt veel inspanning van burgers en geeft overheidsorganen de mogelijkheid om processen te traineren en gegevens achter te houden. Actieve publicatie maakt van iedere burger een controlerende onderzoeker. Het moet beginnen bij overheidsinstanties die vrijwillig laten zien dat zij integer omgaan met publieke gelden. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan wetgeving die publicatie verplicht stelt voor alle organisaties die werken met publieke gelden. Zo komen allerlei misstanden uit het verleden aan het licht en worden ze in de toekomst voorkomen.


Stichting De Transparantie