Hogere lonen

Koopkracht steeg vorig jaar met 2,7 procent

Veel Nederlanders hadden in 2016 meer geld te besteden dan een jaar daarvoor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg de koopkracht met gemiddeld 2,7 procent, de sterkste toename sinds 2007. Vooral voor werknemers was 2016 een goed jaar, met name door hogere cao-lonen. Gezinnen met kinderen gingen er relatief sterk op vooruit. Waar eenoudergezinnen 3,4 procent meer te besteden hadden, was de stijging voor een paar met kinderen zelfs 5 procent. Dit komt vooral door gunstigere regelingen voor ouders zoals de verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. (NRC)